Testování HoloLens 2 a Dynamics 365 Remote Assist v 10 evropských závodech významného dodavatele do automotive

Zákazník hledá řešení pro vzdálenou podporu a zefektivnění komunikace mezi svými závody po celém světě, pracovníky na home office, expertním centrem a externími dodavateli.

Mimo to plánuje brýle následně využívat i na další procesy – trénink, návody, logistika, vizualizace 3D dat v prostoru, aj.

NA ZÁKLADĚ POTŘEB ZÁKAZNÍKA JE ZVOLENO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

 • Brýle Microsoft HoloLens 2
 • Software Microsoft Dynamics 356 Remote Assist
 • Školení a uživatelské manuály
  pro jednotlivé případy použití
 • Uživatelská a technická podpora
 • Konzultace a expertiza

Každý měsíc dostane jiný závod jedny brýle pro testování v rozličných podmínkách – interiér, exteriér, výroba, čisté prostory aj.

Obrázek1

PŘÍPADY POUŽITÍ

 • Vzdálená podpora a troubleshooting
 • Opravy kritických zařízení
 • Natáčení záznamů materiálových toků a pracovních procesů
 • Dokumentace aktivit
 • Audity a nastavení kvality procesů
 • Vzdálená podpora expertního centra
 • Komunikace s externími dodavateli při instalacích zařízení a opravách
 • Workshopy

VÝZVY

 • Dopad technologie na bezpečnost práce – ve většině standardních prostředích jsou rizika práce s brýlemi HoloLens přirovnána k rizikům práce s mobilním telefonem či tabletem
 • Konektivita a kvalita internetu
 • Komfort při delším nošení
 • Prostředí s velkým hlukem, špinavá prostředí
 • Technické limity technologie – IP krytí, provozní teploty, aj.
hololens

PŘÍNOSY

 • Všeobecná spokojenost s rychlostí našich řešení pro jednotlivé případy
 • Adopce technologie překonala očekávání, již během 1-2 hodin pracují uživatelé samostatně
 • Atraktivita technologie motivuje zaměstnance k aktivnímu používání
 • Provádění interních a externích auditů v celém závodě
 • Snadná komunikace s dodavateli při řešení technických problémů na zařízeních
 • Zefektivnění pohotovostních zásahů techniků údržby
 • Vyšetřování nehod a mimořádných událostí společně se zodpovědnou osobou na místě
 • Snadné a praktické zaškolení a trénink
 • Ušetření cestovních nákladů díky efektivní komunikaci a vzdálené podpoře
 • Díky volbě kompletního Microsoft řešení je integrace do korporátní struktury snadná
 • Díky využívání Microsoft Teams je vzdálená podpora jednoduchá i pro uživatele bez HoloLens
Obrázek4

DALŠÍ KROKY

 • Pokračování v testování vzdálené podpory
  a dalších řešení testovíní v evropských závodech
 • Trénink a školení
 • Dynamics 365 Guides
 • Náročnější vizualizace 3D dat v prostoru
  (např.: nových strojů v prostoru před jejich doručením), dat z CAD, provozních dat ze strojů, vizualizace layoutů (např.: nové haly)
 • Kombinace s jinými brýlemi (RealWear HMT-1) a aplikacemi (TeamViewer Frontline)
 • Standardizace řešení a implementace do 50 závodů