CS_HF NaJUS

Usnadnění přejímky složitých zařízení a strojů pomocí RealWear HMT-1

Ve společnosti HF NaJUS, a.s. jsme pomocí chytrých brýlí usnadnili přejímky složitých zařízení, strojů a zajistili okamžitou komunikaci díky vzdálené online podpoře.

PŘEDSTAVENÍ

HF NaJUS, a.s. je slovenská strojírenská společnost s tradicí od roku 1937. Primárně se zabývá výrobou strojů, automatizací, montážemi a instalací strojních zařízení u zákazníka, obráběním, svařováním aj.

Od roku 2012 společnost patří do celosvětové skupiny HF Mixing Group – předního dodavatele strojních celků pro gumárenství.

ŘEŠENÍ

Hlavním cílem projektu bylo umožnit snadnou komunikaci při přejímkách zařízení, jejich oživování a údržbě. Dále omezit časově náročné cestování a zajistit okamžitou vzdálenou podporu zákazníkovi při projektech.

RealWear HMT-1 s Microsoft Teams

Implementací chytrých brýlí RealWear HMT-1 s Microsoft Teams jsme umožnili oddělení obchodu, výroby a servisu snadnou komunikaci se zákazníky v průběhu realizace zakázky.
Řešení splnilo očekávání a navíc eliminovalo chybovost výroby, případné reklamace. Díky pravidelné zpětné vazbě zákazníka a další.

HF NAJUS

BENEFITY

  • Pravidelná zpětná vazba zákazníka
  • Možnost diskutování návrhů pro zlepšení
  • Zefektivnění výroby zakázky
  • Snížení nákladů na služební cesty
  • Snadná komunikace se zákazníky
  • Finanční úspory plynoucí z nižší míry reklamací
  • Eliminace rizikových výjezdů (COVID-19)

„Používání této technologie oceňují především zákazníci, kteří si váží otevřené komunikace. Pro naši společnost přináší chytré brýle úspory z důvodu eliminace případných oprav.“

 

Ing. Martin Kuděla

Business Development