Lear Corporation

Rok realizácie: 2022

Odvetvie: Automotive

Krajina realizácie: Globálne riešenie

Web zákazníka: lear.com

Hlavné prínosy:

Úspora cestovných nákladov za odborníka zo zahraničia
Efektívna vzdialená spolupráca medzi jednotlivými výrobnými závodmi
Možnosť komunikácie so zákazníkom na diaľku (audit výroby, akceptácia technológie)
Zlepšenie kvality školenia zamestnancov

Efektívne výrobné audity v automobilovom priemysle pomocou Microsoft HoloLens 2

Hlavným cieľom používania smart okuliarov bolo zlepšiť vzdialenú podporu a zefektívniť komunikáciu medzi jednotlivými výrobnými závodmi po celom svete, pracovníkmi domácej kancelárie, expertným centrom a externými dodávateľmi.

Spoločnosť Lear Corporation, globálny dodávateľ automobilového priemyslu, sa tiež rozhodla nasadiť smart okuliare vo svojich prevádzkach. Tento popredný dodávateľ OEM pre automobilový priemysel a svetový líder v oblasti luxusných a výkonných sedadiel s viac ako 100 rokmi skúseností a 257 prevádzkami v 40 krajinách je jedným z hlavných motorov technologickej transformácie odvetvia a definuje budúcnosť mobility. A približne v piatich desiatkach jej závodov už AYES používa najmodernejšie riešenie, ktoré posúva firemnú komunikáciu na novú úroveň a zefektívňuje prácu.

Rozšírená realita s reálnym vplyvom na podnikanie

Spoločnosť Lear testovala smart okuliare šesť mesiacov v dvanástich prevádzkach po celej Európe predtým, ako sa začali používať vo väčšom rozsahu. Chcela otestovať používanie v rôznych podmienkach a rôznymi používateľmi. Zozbierala spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán (BOZP, IT atď.) a až po vyhodnotení tejto spätnej väzby pristúpila k širšej implementácii vo viacerých závodoch.

Na základe úvodnej konzultácie so zákazníkom sme ako najvhodnejšie riešenie navrhli kombináciu smart okuliarov Microsoft HoloLens 2 a softvéru Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, doplnenú o nadstavbové služby prispôsobené požiadavkám zákazníka – konzultácie, expertízy, školenia, servisné plány s definovaným časom odozvy a, samozrejme, komplexnú podporu používateľov.

Tomáš Vravko, obchodný riaditeľ spoločnosti AYES, vysvetľuje: “Pre správny výber technológie je najdôležitejšia dôkladná úvodná analýza potrieb zákazníka. Vďaka tomu sme mohli odporučiť spoločnosti Lear smart okuliare, ktoré sa dajú využiť predovšetkým na vzdialenú expertnú podporu kritických procesov vo výrobných závodoch a vzdialené audity, ale aj na ďalšie činnosti, ako je napríklad premietanie 3D modelov v reálnom prostredí.

Microsoft HoloLens 2 je v súčasnosti pravdepodobne najpohodlnejšie zariadenie zmiešanej reality (mixed reality) v priemyselnej výrobe. Nízka hmotnosť okuliarov a upínací systém s kolieskom sú navrhnuté na dlhodobé používanie a zvyšujú komfort nosenia. Okrem toho sa dá zorník okuliarov jednoducho zdvihnúť, takže nie je problém opakovane opúšťať zmiešanú realitu a potom do nej opäť vstupovať. Široké zorné pole okuliarov zvyšuje autentickosť premietaných materiálov a umožňuje vidieť veľké množstvo 3D objektov súčasne.

Smart okuliare Microsoft HoloLens 2 sú špičkové okuliare pre zmiešanú realitu.

Riešenie problémov v reálnom čase

Spoločnosť Lear používa softvér Microsoft Dynamics 365 Remote Assist. Ten platí nielen pre vzdialenú podporu a riešenie problémov, kde umožňuje zachytávať záznamy o materiálových tokoch a pracovných procesoch, ale používa sa aj na komunikáciu s významnými zákazníkmi a dodávateľmi počas konzultácií. Riešenie sa dá využiť aj pri auditoch a nastaveniach kvality procesov. “Boli sme presvedčení, že toto riešenie bolo správnou voľbou vďaka jeho jednoduchému používaniu, kvalite prenášaného obrazu a zvuku a v neposlednom rade vďaka celkovému prístupu a podpore zo strany spoločnosti AYES. Už po jednej alebo dvoch hodinách boli používatelia schopní pracovať samostatne a tešili sa z atraktívnej technológie,” hovorí Martin Grejták, Digital Twin Leader JIT & Structures EU v spoločnosti Lear Corporation.

Vizualizácia 3D modelov v reálnom prostredí.

Navyše sa počas testovania flexibilne vyriešil jeden praktický problém týkajúci sa výroby v spoločnosti Lear. Bolo potrebné zabezpečiť okuliare pri práci s ochrannou prilbou. Martin Grejták vysvetľuje: „ Spoločnosť AYES pre nás nakoniec vyvinula a vyrobila špeciálne príslušenstvo v podobe klipov na pripevnenie k prilbe a podbradných pásikov, ktoré ešte viac zvyšujú komfort a bezpečnosť pri nosení. Zároveň, samozrejme, znižujú riziko poškodenia samotných okuliarov.

Úspory už vo fáze testovania

Osvedčenou výhodou systému je výrazná úspora cestovných nákladov vďaka efektívnej komunikácii a vzdialenej podpore. “Pred zavedením smart okuliarov sme všetko riešili prostredníctvom fyzických návštev a telefonátov. Bolo teda prakticky nemožné získať odbornú pomoc mimo štandardného pracovného času, večer alebo v noci. Navyše, potrebný odborník bol ďaleko. Riešenie AYES preto prinieslo najmä flexibilitu a okamžitú výraznú úsporu cestovných nákladov. Ide o vysoko operatívne riešenie, ktoré minimalizuje riziká pre nás aj našich zákazníkov,” vypočítava Martin Grejták zo spoločnosti Lear. Spoločnosť ho zavádza v skutočne veľkom rozsahu, keď ho už nasadila v 44 výrobných závodoch a piatich technologických centrách a ďalšie budú pribúdať.

Vízie a plány

Komunikácia na diaľku s expertnými tímami je však len začiatok. Nasadenie tejto technológie predpokladá jej využitie v mnohých ďalších oblastiach, ako sú školenia zamestnancov, kontrola kvality, práca s 3D CAD modelmi atď.

Spolupráca so spoločnosťou Lear je jedinečná rozsahom a rozmanitosťou projektu. Po šesťmesačnom pilotnom projekte, v rámci ktorého sa analyzovali rôzne aspekty vrátane zohľadnenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či IT systémov používaných v spoločnosti, hľadáme ďalšie možnosti prehĺbenia našej spolupráce. Okrem toho naše riešenie podporuje proces digitalizácie, čím spĺňa požiadavky Industry 4.0 a pomáha znižovať uhlíkovú stopu. Je teda plne v súlade s najnovšími požiadavkami na priemyselné podniky,” dodáva obchodný riaditeľ spoločnosti AYES Tomáš Vravko.

“O správnosti výberu tohto riešenia nás presvedčila najmä jednoduchosť ovládania, kvalita prenášaného obrazu a zvuku a v neposlednom rade celkový prístup a podpora zo strany spoločnosti AYES. Už po jednej alebo dvoch hodinách boli používatelia schopní samostatne pracovať, naviac ich zaujímavá technológia bavila.”

Martin Grejták
Digital Twin Leader JIT & Structures EU
Lear Corporation

„Pre správny výber technológie je najdôležitejšia dôkladná počiatočná analýza potrieb zákazníka. Vďaka nej sme mohli spoločnosti Lear odporučiť inteligentné okuliare, ktoré sa dajú použiť predovšetkým na diaľkové odbornú podporu pre kritické procesy v prevádzkach a vzdialené audity, ale aj ďalšie činnosti, ako je napríklad premietanie 3D modelov v reálnom prostredí.“

Tomáš Vravko
Obchodní ředitel
Ayes