mōziware cımō

Smart okuliare mōziware cımō sa dajú použiť v širokej škále odvetví. Prinášajú nové možnosti spolupráce, zberu údajov a vizuálneho navádzania, rozširujú dosah a možnosti pracovníkov v prvej línii a z každého užívateľa sa stáva expert. To vedie k zvýšeniu produktivity, zlepšeniu bezpečnosti, optimalizácii pracovných postupov a zníženiu nákladov.

Ľahké a odolné riešenie

Ľahký, kompaktný a ľahko prenosný dizajn s ľahko rozšíriteľnou kapacitou batérie.

Široké možnosti pripojenia

Jednoduché pripojenie k podnikovým systémom, viac ako 200 aplikáciám pre Android a zariadeniam IoT.

Vysoké rozlíšenie

HDR kamery pre lepšiu viditeľnosť a perspektívu a intuitívne hlasové ovládanie pre hands-free ovládanie.

Vysoká úroveň zabezpečenia

Najvyššia úroveň zabezpečenia ochrany hovorov a používanie technológie rozpoznávania odtlačkov prstov na overovanie.

Oblasti používania smart okuliarov mōziware cımō

Spolupracujte v reálnom čase prostredníctvom video a hlasového hovoru.
Vďaka smart technológii umožňujete používateľom pracovať inteligentnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.
Vykonávajte audity, inšpekcie, servis, preberacie testy, validáciu a uvedenie nového zariadenia do prevádzky na diaľku v reálnom čase.
Skontrolujte postupy a vyhodnoťte výsledky pomocou 16Mpx kamery so zoomom.
Odstránením potreby cestovať ušetríte náklady a skrátite čas potrebný na rozhodnutie a realizáciu.
Skráťte prestoje urýchlením odstraňovania problémov, opráv a školení a zároveň optimalizujte pracovné postupy, zlepšite výkon a znížte náklady.
Spojte sa s odborníkmi v reálnom čase odkiaľkoľvek pomocou optimalizovaných aplikácií pre video spoluprácu.
Odovzdávajte praktické informácie, aby ste získali viac kvalifikovaných pracovníkov, technikov a zamestnancov.
Optimalizujte skladové a dodacie trasy, aby ste urýchlili časy dodania, a využívajte technológiu skenovania čiarových kódov a snímania obrazu na zníženie počtu chýb a potvrdenie presnosti vychystávania.