Digitální pracovní postupy

Zefektivněte pracovní postupy a eliminujte používání tištěných materiálů

Chytré brýle zobrazují přesné informace přímo před očima a vedou pracovníka krok za krokem složitými pracovními postupy nebo kontrolami. Zajistíte tím, že všechny činnosti budou provedeny ve stanoveném pořadí, správným způsobem a v požadované kvalitě. Díky smíšené a rozšířené realitě zkrátíte i čas potřebný k zaškolení nových pracovníků.

Urychlete nástup nových zaměstnanců

Díky chytrým brýlím dokážete zkvalitnit zaškolení nového zaměstnance a rychleji využít jeho odborné znalosti v provozu. Pracovník projde prvotním školením samostatně, pomocí digitálních instrukcí v chytrých brýlích, které mu přesně vysvětlí základní obsah jeho budoucí práce. Chytré brýle s digitálními pracovními postupy následně využije i při denní činnosti. Získá tak jistotu a mnohem rychleji se osamostatní ve své práci.

Standardizujte pracovní postupy

Typickým problémem ve výrobních závodech je nekonzistentní kvalita provádění rutinních nebo naopak málo častých servisních a údržbářských činností. Díky chytrým brýlím a digitálním pracovním postupům můžete však tyto činnosti standardizovat a vykonávání jednotlivých kroků údržby a servisu podmínit, např. vyfocením nebo slovním potvrzením pracovníka. Dokonce za určitých okolností máte možnost krok automaticky kontrolovat a vyhodnocovat pomocí AI. Tím zajistíte, že zaměstnanec realizuje všechny činnosti ve stanoveném pořadí, správným způsobem a v požadované kvalitě. Chytré brýle jsou navíc kompatibilní s širokou škálou externích zařízení, jako digitální šuplera, různá měřidla nebo termální kamera, ze kterých lze čerpat data.

Hlavní výhody

Standardizace rutinních nebo naopak málo častých činností
Zvýšení kvality prováděných úkonů – možnost podmínit splnění daného kroku, např. vyfocením nebo slovním potvrzením
100% bezpapírové provádění pracovních postupů
Výrazně rychlejší osamostatnění se nového zaměstnance v pracovním procesu
Jednoduché nahrávání a případné úpravy digitálních pracovních postupů do chytrých brýlí
Možnost ukládání všech procesů v digitální podobě, což vede ke zpřehlednění a jednoduché dohledatelnosti požadovaných dat v čase
Možná integrace se SAP, MES, asset management nebo field service aplikacemi, ze kterých buď čerpáme online informace nebo do nich odesíláme výsledky

Přínosy využití

1+

rychlejší kontrola převodovek

Integrací chytrých brýlí a vhodného software do montážního procesu, byla zkrácena doba kontroly převodovek pro vrtulníky o 40 %.

1

méně předělávek

Vizualizace objednávek operátorovi do chytrých brýlí a průběžné sledování dílů ve výrobě vedlo ke zvýšení efektivity lakovny a snížení počtu předělávek o 90 %.

1+

kratší přejímka vyrobených autobusů

Kontrola a přejímka hotových autobusů do provozu se díky použití chytrých brýlí s asistovanou realitou výrazně zjednodušila a zkrátila o 30 %.

1+

zvýšení produktivity techniků

Chytré brýle s rozšířenou realitou pomohly k okamžitému zvýšení produktivity techniků, kteří dokázali zapojit řídicí jednotku k větrné turbíně o 35 % rychleji.

Foto & Video

Úspešné realizace

Zefektivněte nejen audit výroby prováděný na dálku po vzoru Lear Corporation
Široké uplatnění chytrých brýlí pomáhá k výrazným úsporám cestovních nákladů, zkvalitnění školení nebo vizualizaci 3D modelů v prostoru.
Usnadněte si přejímky složitých zařízení a strojů pomocí chytrých brýlí stejně jako v HF Slovakia
Hlavním cílem projektu bylo umožnit snadnou komunikaci při přejímkách zařízení, jejich oživování a údržbě. Dále omezit časově náročné cestování a zajistit okamžitou vzdálenou podporu.

Související produkty

Chytré brýle