3D vizualizace dat v prostoru

Pracujte s 3D modely vytvořenými v CAD programech v kontextu reálného prostředí

Umísťujte 3D objekty do reálného světa, uchopujte je a pohybujte s nimi přirozeným způsobem. Ať už se jedná o produktový design, projektové inženýrství, audit výroby, kontrolu ergonomie a bezpečnosti strojů, detekci konstrukčních chyb, plánování výroby, prototypování nebo zaškolování zaměstnanců, chytré brýle se smíšenou realitou nabízí efektivní řešení.

Digitální návštěva výroby a plánování rozvoje

Audit výroby na dálku umožňuje závodům prezentovat zákazníkovi nebo dodavateli kvalitu a nastavené standardy ve výrobě v kterékoliv fázi projektu. Jedná se o flexibilní prozákaznický přístup, který zvyšuje kredibilitu společnosti.

Chytré brýle se smíšenou realitou lze využít také při plánování a projektování, např. nové výrobní linky nebo při přejímce hotového projektu. Zvažované řešení v podobě konkrétního stroje stačí nahrát v měřítku 1:1 do brýlí a následně promítnout do reálného prostředí.

Moderní přístup ke školení zaměstnanců

Postavte trénink pracovníků a školení nově příchozích zaměstnanců na moderních technologiích. Vytvořte atraktivní koncept, který je založen na digitálních instrukcích promítaných přímo do zorného pole chytrých brýlí. Příprava obsahu je opravdu jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální IT znalosti. Můžete zobrazovat digitální model v prostoru a navádět pracovníka s chytrými brýlemi krok za krokem pomocí zobrazovaných pokynů nebo lze využít tzv. digital overlay, kdy přímo na reálném stroji zobrazujeme digitální instrukce.

Hlavní výhody

Značná úspora času díky rychlému sdílení informací, změnových požadavků a poznatků mezi pracovními týmy při práci na dálku
Předcházení chybám, rychlé vyhodnocování konceptů a tím zkrácení vývoje produktu vedoucí ke snížení nákladů na prototypování
Jednoduchá vizualizace produktu / řešení v reálném prostoru v původní velikosti s možností zobrazení nadstavbových informací, nejedná se o oddělení od reálného světa, jako je tomu ve virtuální realitě
Možnost provádění průběžných kontrolních auditů se zákazníkem při práci na zakázce
Zvyšování úspěšnosti školení, zaměstnanec si může interaktivně „osahat“ 3D modely produktů, rotovat s nimi, zvýrazňovat jejich části a vytvářet příčné řezy
Jednoduché nahrávání dat do chytrých brýlí v širokém množství formátů bez nutnosti jejich předúpravy
Efektivní spolupráce i v případě nenadálých situací znemožňujících cestování
Podpora všech typů souborů – STEP, CATPart, JT, FBX, OBJ, STL, GLTF, GLB, assetBundle, SVF aj.

Přínosy využití

1+

kratší proces prototypování

Automobilka využila rozšířenou realitu ke spolupráci designérů a konstruktérů na dálku při vývoji prototypu a ušetřila tím 12 měsíců vývoje. Využití technologie zlevňuje ověření montážních procesů v rané fázi vedoucí k úpravám pro sériovou výrobu.

1

úspora práce jednoho závodu

Zkrácení výstupní kontroly kvality před dodáním hotového automobilu zákazníkovi o 1 minutu pomocí chytrých brýlí vedlo nejen k úspoře práce 100 dní, ale i k zjednodušení a standardizaci celého procesu.

1+

úspora nákladů na cestování

Rozšířená realita pomohla při komunikaci o složitých 3D modelech velkému inženýrskému týmu, který pracoval na vývoji nové lodě. To vedlo ke značnému snížení cestovních nákladů a tím i uhlíkové stopy.

1+

vizualizace 3D CAD modelu

Rozšířená realita umožňila bezproblémové zapojení zákazníků a zúčastněných stran do projektu výstavby nového závodu. Díky možnosti vizualizovat 1:1 3D CAD modely v reálném prostředí, získal zákazník perfektní představu o výsledném stavu.

Foto & Video

Úspešné realizace

LINAPLAST na špici inovací: Využití XR technologií pro pokročilé 3D vizualizace
Komplexní XR řešení pro detailní 3D vizualizaci velkých a složitých strojů bez časově náročné přípravy nebo konverze dat
Přistupte ke školení operátorů ve výrobě moderně tak jako Continental Automotive Czech Republic
3D digitální návodky zobrazované prostřednictvím chytrých brýlí mají zásadní vliv na rychlost zaškolování operátorů nové výrobní linky.
Zefektivněte nejen audit výroby prováděný na dálku po vzoru Lear Corporation
Široké uplatnění chytrých brýlí pomáhá k výrazným úsporám cestovních nákladů, zkvalitnění školení nebo vizualizaci 3D modelů v prostoru.

Související produkty

Chytré brýle