LINAPLAST

Rok realizace: 2024

Odvětví: Zpracování plastů, výroba nástrojů a automatizace

Země realizace: Česká republika

Web zákazníka: linaplast.cz

Hlavní přínosy:

Zpřehlednění vývojové činnosti na konceptech a konstrukce vyráběných linek a zařízeních
Snížení nákladů na fyzické modely a opravy
Modely linek a zařízení v reálném prostředí, kde budou později reálně stát a vyrábět – ukázka úskalí spojená v místech pozdějšího provozu
Zvýšení kvality a přesnosti návrhů, díky detailní vizualizaci a včasné identifikaci chyb
Interaktivní průběh jednání (prezentace a podpora prodeje), který zvyšuje zájem a spokojenost zákazníků

LINAPLAST na špici inovací: Využití XR technologií pro pokročilé 3D vizualizace

Pro společnost LINAPLAST, která se zabývá zpracováním plastů, výrobou nástrojů a automatizací na klíč, jsme navrhli komplexní XR řešení pro detailní 3D vizualizaci velkých a složitých strojů bez časově náročné přípravy nebo konverze dat. Výsledné řešení zahrnuje implementaci chytrých brýlí Magic Leap 2, software Space a naše profesionální služby a podporu.

Výběr chytrých brýlí jako strategické rozhodnutí

V LINAPLAST hledali technologické řešení, které by umožnilo výrazný inovativní posun kupředu v několika oblastech. Aby společnost získala tu správnou AR aplikaci podle svých potřeb, navázala spolupráci s námi jako odborníkem na XR.

Společnosti jsme poskytli podporu při výběru jednotlivých aplikací a detailně představili nejrůznější modely chytrých brýlí, ze kterých následně vybrali a testovali ty nejvhodnější pro použití v pracovních procesech. LINAPLAST potřeboval pohodlné a snadno použitelné řešení pro zobrazování 3D dat v CAD, bez časově náročných příprav modelů. Po rozhodnutí o správném řešení byla samotná dodávka rychlá s jednoduchým zaškolením.

Procesy před implementací

Před implementací chytrých brýlí využívali klasický CAD software v počítači, kde dokázali konstruovat a vizualizovat 3D modely. Tato metoda však neumožňovala zobrazování modelů v reálném prostoru a velikosti. Posouzení měřítka, přístupnosti a údržby z 3D modelu zobrazeném na 2D obrazovce je složité a může vést k nedostatečnému porozumění produktu v hmatatelných termínech. Tento nedostatek ztěžuje poskytování konkrétní zpětné vazby, kterou inženýři potřebují k lepšímu přizpůsobení produktu potřebám zákazníků.

Přínosy nového řešení

Implementace rozšířené reality (AR) pro vizualizaci 3D modelů v reálném prostoru významně:

  • zpřehlednila vývojové činnosti na konceptech a konstrukci vyráběných linek a zařízeních,
  • snížila náklady na fyzické modely a opravy,
  • pomohla ukázat modely linek a zařízení v reálném prostředí, kde budou později reálně stát a vyrábět – ukázala úskalí spojená v místech pozdějšího provozu,
  • zvýšila kvalitu a přesnost návrhů, díky detailní vizualizaci a včasné identifikaci chyb,
  • umožnila interaktivní průběh jednání (prezentace a podpora prodeje), který zvyšuje zájem a spokojenost zákazníků.

Celkově AR posunula společnost na špičku technologických inovací a poskytla konkurenční výhodu díky větší flexibilitě a rychlosti při přizpůsobování návrhů zákazníkům. Pro LINAPLAST je klíčová především jednoduchost použití, která umožňuje zaměstnancům efektivně využívat tuto technologii. Během pár minut si mohou 3D model zobrazit v plné kvalitě v chytrých brýlích, přičemž není nutná žádná příprava scény, či optimalizace modelu. Toto je možné díky unikátnímu software Hololight Space, který umožňuje zobrazení modelů v jejich skutečné velikosti a se stejnou úrovní detailů jako soubor CAD. Jako nejdůležitější funkcionality vnímají uživatelé jednoduchou manipulaci s 3D modelem, interakci a širokou škálu zobrazení, rentgenový režim, měření, možnosti extrahovat jednotlivé komponenty z modelu a umístění 3D modelu na základní konstrukci.

Ing. Karel Novotný, technický ředitel společnosti LINAPLAST potvrzuje: „Vizualizace našich návrhů v AR a reálném světě nám pomáhá získat cennou zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran ohledně toho, co by mohlo být potřeba upravit, aby lépe vyhovovaly potřebám zákazníků.“

Dodané řešení si našlo uplatnění především v oblastech:

  • Prototyping – urychlení vývoje
  • Design review – provádění interní designové revize v týmu i se zákazníky
  • Factory layout planning – přesné umístnění stroje do reálného prostoru u zákazníka, čímž se ověřují možné kolize s ostatními objekty a optimalizuje se uspořádání pracovních prostor
  • Testování ergonomie pracoviště – sbírání zpětné vazby od operátorů, techniků a údržby
  • Marketing a sales – interaktivní prezentace a jednání

Vize a plány

LINAPLAST si uvědomuje, že imerzivní technologie jsou již standardem v mnoha průmyslových oblastech a je nezbytné je využívat k dosažení maximálních přínosů.

V současnosti jsme spolu s LINAPLAST implementovali dvě XR řešení. První se týká rozšířené reality pro vizualizace 3D modelů v reálném prostoru a druhá poskytuje vzdálenou podporu pro jejich servisní tým pomocí asistované reality a brýlí RealWear. LINAPLAST plánuje nadále rozšiřovat využití těchto technologií i do dalších oblastí svých služeb.

„Vizualizace našich návrhů v AR a reálném světě nám pomáhá získat cennou zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran ohledně toho, co by mohlo být potřeba upravit, aby lépe vyhovovaly potřebám zákazníků.“

Ing. Karel Novotný
technický ředitel
LINAPLAST