Vzdálená spolupráce

Poskytněte odborným pracovníkům vzdálenou podporu v reálném čase

Chytré brýle se smíšenou nebo rozšířenou realitou umožňují pracovníkům vzdáleně spolupracovat v reálném čase. Poskytují podporu například servisním nebo údržbářským týmům, které využívají zpětné vazby a informací od vzdáleného odborníka. Využívejte chytré brýle i při auditu výroby, prohlídce továrny, přejímce a instalaci zařízení.

Spolupracujte v reálném čase

Během videohovoru vidíte vše z pohledu nositele chytrých brýlí. Tím získáváte zcela nové možnosti spolupráce, která vede k velkým úsporám nákladů na servis a údržbu, zvýšení kvality a efektivity prováděných úkonů a minimalizaci rizika odstávky výroby.

Sdílejte soubory

Technické oddělení se často potřebuje odkázat na výrobní manuály, postupy a schémata. Vzdálený odborník odešle potřebný soubor (výrobní manuál, schéma zapojení) pouhým kliknutím do zorného pole technika a v případě nutnosti může do sdílených podkladů i zakreslovat další pokyny.

Nahrávejte relace

Natáčejte veškeré prováděné činnosti pomocí chytrých brýlí a záznam v budoucnu používejte pro nejrůznější účely, jako je prokazování kvality odvedené práce nebo pro přípravy školicích materiálů pro nově příchozí zaměstnance. Navíc hned po skončení video hovoru vygenerujete PDF report s kompletním záznamem informací řešených v dané relaci.

Hlavní výhody

Sdílení znalostí a zkušeností mezi pracovníkem ve výrobě a expertem u počítače v reálném čase
Rychlejší reakce na vzniklé problémy a zkrácení doby odstávky výroby na minimum
Využití i při auditu výroby, prohlídce továrny, přejímce zařízení nebo jeho instalaci na dálku
Eliminace cestovních nákladů drahého experta na dojezd ze zahraničí
Možnost nahrávání prováděných činností a generování PDF reportů jednoduše přímo z nasbíraných dat
Efektivní spolupráce i v případě nenadálých situací znemožňujících cestování
Certifikované zabezpečení a end-to-end šifrování zajišťující nejvyšší bezpečnostní stupeň ochrany hovorů

Přínosy využití

1+

kratší doba servisu vozidel u prodejců

Díky využití chytrých brýlí jsou opravy vozidel dokončeny o 75 % rychleji, zvýšila se spokojenost zákazníků a zefektivnil se proces diagnostiky.

1

méně CO2 způsobené výjezdy

Vyšší efektivita oprav v autoservisu o 93 % a snížení množství CO2 vypouštěného do ovzduší jsou výsledkem zařazení chytrých brýlí a služby vzdálené podpory do každodenního provozu.

1+

úspora nákladů na výjezd specialisty

Spuštění nově instalovaného stroje ve výrobě proběhlo kompletně bez účasti specialisty od dodavatelské firmy v místě instalace. Vše proběhlo prostřednictvím chytrých brýlí.

1+

závodů po celém světě propojeno

24 provozních závodů petrolejové společnosti ve 12 zemích světa může sdílet informace z údržby a spolupracovat na dálku a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Foto & Video

Úspešné realizace

Využijte chytré brýle v medicínském prostředí, zvyšte produktivitu a dodržte požadovanou kvalitu tak jako v Clinical Research Center
Propojení na dálku v reálném čase pomocí chytrých brýlí mezi koordinátorem klinických studií v ordinaci lékaře a týmem zadavatelů pomáhá šetřit zdroje a zvyšuje transparentnost a produktivitu.
Zefektivněte nejen audit výroby prováděný na dálku po vzoru Lear Corporation
Široké uplatnění chytrých brýlí pomáhá k výrazným úsporám cestovních nákladů, zkvalitnění školení nebo vizualizaci 3D modelů v prostoru.
Zvyšte kvalitu údržby pomocí digitalizace stejně jako Mondi Group
Chytré brýle spolehlivě slouží i ve výrobě, která se vyznačuje vysokou hlučností a prašností, a zlepšují podmínky práce týmům údržby.

Související produkty

Chytré brýle