Vzdialená spolupráca

pre okamžitú podporu vašich pracovníkov aj zákazníkov

  • Vzdialené servisné zásahy v spolupráci s dodávateľom

  • Opravy kritických zariadení

  • Operatívne riešenie problémov

  • Školenie nových pracovníkov

  • Inštalácia nových zariadení

  • Zdieľanie know-how medzi závodmi

  • Prebierky technológií

  • Audity

  • Factory tours

Ako to funguje

Na vyriešenie akejkoľvek situácie potrebujete iba inteligentné okuliare a vzdialeného odborníka pripojeného cez videohovor.

SPOLUPRACUJTE V REÁLNOM ČASE

Počas živej relácie môžu obaja používatelia pridávať poznámky k skutočným objektom pre jednoduchšie navádzanie pri servisných zásahoch.

ZAZNAMENAJTE RELÁCIE

Všetky relácie je možné ľahko zaznamenať a použiť pre rôzne prípady, od zaistenia kvality až po tvorbu školiacich materiálov, ktoré využívajú príklady z reálnych situácií.

ZDIEĽAJTE SÚBORY

Často sa technici potrebujú odkázať na manuály, schémy a i. Jednoduchým kliknutím môžu vzdialení odborníci odoslať súbor priamo do zorného poľa užívateľa s okuliarmi.

Ukázky

Chytré okuliare

Výber správnych chytrých okuliarov záleží najmä na prostredí, použití a preferenciách užívateľov.

Výhody

ZVÝŠTE PRODUKTIVITU

Analýza chýb v reálnom čase a rýchlejšie riešenie problémov. Minimalizujte prestoje, zvýšte produktivitu aj návratnosť investícií.

NAJVYŠŠIE BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDARDY

Vďaka end-to-end šifrovaniu, certifikovanému zabezpečeniu a ďalším funkciám zabezpečenia si môžete byť istí, že vy aj vaši zákazníci budete vždy dobre chránení.

ZNÍŽTE NÁKLADY

Znížte náklady na kontrolu, údržbu a opravy vďaka vzdialenej spolupráci s odborníkmi v reálnom čase bez nutnosti cestovania.

ZVÝŠTE SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Poskytujte zákazníkom výnimočné služby na svetovej úrovni nezávisle na mieste, kde sa nachádzajú vďaka chytrým okuliarom.

Software

Výber správneho softvéru záleží najmä na plánovanom využití, vybraných okuliarov a súčasnej IT infraštruktúre u zákazníka.