Vzdialená spolupráca

Poskytnite odborným pracovníkom vzdialenú podporu v reálnom čase

Smart okuliare so zmiešanou alebo rozšírenou realitou umožňujú pracovníkom vzdialene spolupracovať v reálnom čase. Poskytujú podporu servisným a údržbárskym tímom, ktoré využívájú spätnu vazbu a informácie vzdialeného odborníka. Smart okuliare môžete používať aj pri výrobných auditoch, prehliadkach tovární, preberaní a inštalácii zariadení.

Spolupracujte v reálnom čase

Počas videohovoru vidí vzdialený odborník všetko z pohľadu nositeľa smart okuliarov. Z toho plynú úplne nové možnosti spolupráce, ktoré vedú k veľkým úsporám nákladov na servis a údržbu, k zvýšeniu kvality a efektívnosti vykonávaných úloh a k minimalizácii rizika výpadkov výroby.

Zdieľajte súbory

Technické oddelenie sa často musí odvolávať na výrobné manuály, postupy a schémy. Vzdialený odborník pošle jednoduchým kliknutím potrebný súbor (manuál, schému zapojenia) do zorného poľa technika. V prípade potreby zakreslí do zdieľaných dokumentov ďalšie pokyny.

Nahrávajte relácie

Zaznamenávajte všetky činnosti pomocou smart okuliarov a v budúcnosti použite záznam na preukázanie kvality vykonanej práce či prípravu školiacich materiálov pre nových zamestnancov. Navyše ihneď po skončení videohovoru vygenerujte správu vo formáte PDF s kompletným záznamom informácií, ktoré boli predmetom relácie.

Hlavné výhody

Zdieľanie znalostí a skúseností v reálnom čase medzi pracovníkom vo výrobe a expertom pri počítači
Rýchlejšia reakcia na vzniknuté problémy a skrátenie prestojov vo výrobe na minimum
Použitie pri výrobných auditoch, prehliadkach v továrni, preberaní zariadení alebo vzdialenej inštalácii
Eliminácia cestovných nákladov drahého experta dochádzajúceho zo zahraničia
Možnosť zaznamenávania činností a vytvárania správ vo formáte PDF priamo zo zozbieraných dát
Efektívna spolupráca v prípade neočakávaných situácií znemožňujúcich cestovanie
Certifikované zabezpečenie a end-to-end šifrovanie pre najvyššiu úroveň ochrany hovorov

Prínosy využitia

1+

kratšia doba servisu vozidiel u predajcov

Vďaka používaniu smart okuliarov sú opravy vozidiel dokončené o 75 % rýchlejšie, zvyšuje sa spokojnosť zákazníkov a zefektívňuje sa diagnostický proces.

1

menej CO2 spôsobeného výjazdmi

Zvýšenie účinnosti opráv v autoservise o 93 % a zníženie množstva emisií CO2 do ovzdušia je výsledkom začlenenia smart okuliarov a služieb vzdialenej podpory do každodennej prevádzky.

1+

úspora nákladov na cestu špecialistu

Spustenie novoinštalovaného stroja do výroby sa uskutočnilo úplne bez účasti špecialistu z dodávateľskej firmy na mieste inštalácie. Všetko prebiehalo prostredníctvom smart okuliarov.

1+

prevádzok po celom svete prepojených

24 prevádzok petrolejovej spoločnosti v 12 krajinách zdieľa informácie o údržbe a spolupracuje na diaľku, a to aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Foto & Video

Úspešné realizácie

Pristúpte k školeniu operátorov vo výrobe moderne tak ako Continental Automotive Slovakia
3D digitálne návodky zobrazované prostredníctvom šikovných okuliarov majú zásadný vplyv na rýchlosť zaškoľovania operátorov novej výrobnej linky.
Zefektívnite vzdialený audit výroby rovnako ako spoločnosť Lear Corporation
Široké uplatnenie smart okuliarov pomáha výrazne ušetriť cestovné náklady, zlepšiť školenia a vizualizovať 3D modely v priestore.
Inovatívna technológia smart okuliarov prináša revolúciu v oblasti vision picking a logistiky
Nahrazení tradičních technologií moderními možnostmi pro optimální pracovní podmínky pickerov.

Súvisiace produkty

Smart okuliare