Služby a podpora

Na to, aby smart okuliare s rozšírenou realitou priniesli skutočný úžitok zamestnancom aj podniku, nestačí len kúpiť akýkoľvek hardvér a softvér, ktorý je na trhu k dispozícii.

Možnosti digitalizácie výroby a podnikových činností pomocou smart okuliarov sa značne líšia, rovnako ako znalosti zamestnancov zodpovedných za implementáciu. V spoločnosti AYES si to uvedomujeme, a preto našim zákazníkom ponúkame rôzne úrovne služieb – od úvodného oboznámenia sa s technológiou, cez analýzu výrobných procesov až po pomoc pri implementačných projektoch na globálnej úrovni.

Pomoc pri výbere správneho hardvéru a softvéru

Plánujete nákup smart okuliarov pre svoju firmu, ale nie ste si istí hardvérovým a softvérovým riešením? Sme dodávateľmi väčšiny hardvérových a softvérových riešení na trhu a máme bohaté skúsenosti s implementáciou v priemyselných podnikoch, a to aj na celosvetovej úrovni. V prípade záujmu poskytujeme aj následné školenia pre vašich zamestnancov (dostupné aj online).

Úvod do problematiky

Naši zákazníci pri prvom kontakte s nami nie vždy presne vedia, ako používať smart okuliare a rozšírenú realitu. Je to však úplne pochopiteľné, pretože existuje veľa možností, kde a ako túto technológiu implementovať v priemyselnom podniku.
Objednajte si naše služby a získajte prvé skúsenosti so zmiešanou a rozšírenou realitou. Naši špecialisti vás navštívia, prinesú so sebou niekoľko variantov smart okuliarov na ukážku a všetko vám podrobne vysvetlia.

Analýza výrobných procesov

Chcete zhodnotiť reálne možnosti využitia smart okuliarov a rozšírenej reality vo vašej spoločnosti, ale nepoznáte ponuku na trhu? Chceli by ste otestovať rôzne aplikácie? Naši špecialisti vás navštívia, prejdú s vami celú vašu výrobu, aby vám pomohli identifikovať oblasti s najväčším potenciálom, a potom vypracujú hĺbkovú analýzu. Len tak budete môcť urobiť správne rozhodnutie o tom, kde má technológia zmysel a kde nie.

XR workshop

Máte už oblasť, v ktorej chcete používať smart okuliare s rozšírenou realitou, ale neviete, ktorý typ okuliarov a softvéru je najlepší? Na základe vašej požiadavky na konkrétnu výrobnú oblasť prídeme za vami a predstavíme vám všetky dostupné možnosti riešenia. Prinesieme so sebou viacero možností hardvérového a softvérového riešenia, aby ste si mohli všetko vyskúšať a sami porovnať rozdiely medzi technológiami. Workshop XR zvyčajne trvá 1 pracovný deň vrátane prípravy ukážok už s vašimi údajmi.

Prenájom a testovanie okuliarov

Absolvovali ste náš workshop XR, máte jasno v tom, aké smart okuliare chcete používať a na aké činnosti, ale stále váhate, či sa do toho pustiť? Zvažované riešenie si nemusíte hneď kupovať, aby ste ho mohli vyskúšať. Môžeme vám ho dokonca prenajať na adekvátne obdobie, aby ste mali čas si ho premyslieť, otestovať na rôznych pracoviskách a interne ho predviesť všetkým potenciálne zainteresovaným oddeleniam (výroba, servis, údržba, IT atď.). Samozrejme, počas celého obdobia sme vám k dispozícii na konzultácie. Výsledkom testovania by mal byť aj výber najvhodnejšieho pracoviska na spustenie pilotného projektu POC (POC = proof-of-concept).

POC pilotná prevádzka

POC pilotná prevádzka (POC = proof-of-concept) na vybranom pracovisku umožní otestovať používanie smart okuliarov v reálnej prevádzke. Náš tím vás podporí pri definovaní, navrhovaní, implementácii a kontrole riešenia, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Štandardné pilotné obdobie je 1 – 3 mesiace a všetci zamestnanci na vybranom pracovisku absolvujú riadne úvodné školenie. Táto fáza zahŕňa záverečné hodnotenie úspešnosti pilotného projektu na základe vopred definovaných a dohodnutých kritérií vrátane spätnej väzby od používateľov. Tieto zistenia sa potom použijú a zohľadnia pri rozhodovaní o trvalom nasadení do procesu.

Implementácia a štandardizácia

Pokiaľ pilotná prevádzka a vybrané riešenie splnia vaše očakávania, pomôžeme vám s implementáciou a štandardizáciou do štruktúry a procesov spoločnosti, prípadne s rozšírením do ďalších výrobných závodov spoločnosti, a to aj na globálnej úrovni. Naša spoločnosť takto úspešne realizovala niekoľko projektov s významnými medzinárodnými spoločnosťami.

Školenie zamestnancov

Všetci zamestnanci, ktorí budú pracovať so smart okuliarmi a rozšírenou realitou, budú riadne vyškolení našimi odborníkmi, aby sa predišlo zneužitiu, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť úspech projektu. Následne môžu byť inteligentné okuliare zaradené ako štandardný nástroj školenia pri nábore nových zamestnancov. Príprava obsahu je naozaj jednoduchá a nevyžaduje si žiadne špeciálne IT znalosti.

Servisné zmluvy

Naše servisné zmluvy sú pripravené v niekoľkých úrovniach technickej podpory. Všetci zákazníci so servisnou zmluvou majú zaručenú maximálnu dostupnosť našich špecialistov, expresnú výmenu hardvéru v prípade poruchy, rýchly a profesionálny zásah a vhodné riešenie každého problému počas celej doby spolupráce.

Integrácia s ERP, WMS, MES, asset management alebo field service aplikáciami

Plný potenciál inteligentných okuliarov závisí od hĺbky ich integrácie do podnikových systémov a aplikácií. Až potom sa táto technológia stane plnohodnotnou súčasťou digitalizácie podniku. Naša spoločnosť vám pomôže vykonať analýzu, ktorá definuje všetky relevantné možnosti integrácie.