Hololight Space

Hololight Space umožňuje inžinierom vizualizovať a pracovať s 3D dátami CAD v prostredí rozšírenej reality a zmiešanej reality. Dokáže však nielen vizualizovať 3D CAD údaje, ale umožňuje aj inžinierom a priemyselným dizajnérom prezerať, komunikovať a zdieľať vizualizácie 3D CAD údajov s ostatnými v spoločnom prostredí v reálnom čase. To posúva tvorbu prototypov, plánovanie výroby, kontrolu kvality a technické vzdelávanie (školenia) na novú úroveň.

Jednoducho načítajte svoje súbory a pracujte na svojich 3D modeloch zobrazených ako hologramy v reálnom priestore. Od vytvárania prierezov, cez zvýraznenie častí výrobku až po ich rozčlenenie na jednotlivé diely; všetky súčasti súborov CAD máte k dispozícii. 3D údaje CAD nie je potrebné pred odoslaním vopred pripravovať (zmenšovať veľkosť atď.). Softvér podporuje všetky bežne dostupné formáty súborov (CATpart, STEP, JT, OBJ, FBX atď.) z akéhokoľvek softvéru CAD (Catia, Solidworks, Siemens, Autodesk).

Oblasti používania softvéru Hololight Space

3D vizualizácia údajov v priestore

na presnú a efektívnu prácu v reálnom svete alebo vo virtuálnej realite
Vizualizácia 3D modelov CAD v reálnom prostredí
Práca s celou stromovou štruktúrou modelov
Tréning s digitálnymi modelmi
Kontrola ergonómie a bezpečnosti strojov pri plánovaní ich umiestnenia vo výrobnej hale
Zvýšenie produktivity pri návrhu, vývoji a prototypovaní strojov
Zlepšenie detekcie konštrukčných chýb prostredníctvom vizualizácie v reálnej veľkosti
Podpora predaja & marketing

Súvisiace produkty

Úspešné realizácie