Hololight Space

Hololight Space umožňuje technikům vizualizovat a pracovat s 3D CAD daty v prostředí rozšířené reality a smíšené reality. Zvládá však nejen vizualizovat 3D CAD data, ale také umožňuje inženýrům a průmyslovým konstruktérům prohlížet, interagovat a sdílet vizualizace 3D CAD dat s ostatními ve sdíleném prostředí v reálném čase. Posouvá tím tvorbu prototypů, plánování výroby, kontrolu kvality a technické vzdělávání (školení) na vyšší úroveň. 

Jednoduše načtěte své soubory a pracujte na svých 3D modelech zobrazených jako hologramy v reálném prostoru. Od vytváření průřezů přes zvýrazňování částí produktu až po rozebírání na jednotlivé díly; všechny složky CAD souboru jsou vám k dispozici. 3D CAD data není nutné před nahráním do nijak předpřipravovat (zmenšovat velikost apod.). Software podporuje všechny běžně dostupné formáty souborů (CATpart, STEP, JT, OBJ, FBX aj.) z jakéhokoliv CAD software (Catia, Solidworks, Siemens, Autodesk). 

Oblasti využití software Hololight Space

3D vizualizace dat v prostoru 

pro přesnou a efektivní práci v reálném světě nebo virtuální realitě 
Vizualizace 3D CAD modelů v reálném prostředí
Práce s plnou stromovou strukturou modelů
Trénink s digitálními modely
Kontrola ergonomie a bezpečnosti strojů, při plánování jejich umístění ve výrobní hale
Zvýšení produktivity při konstrukci a vývoji strojů a výrobě prototypů
Zlepšení detekce konstrukčních chyb díky vizualizaci v reálné velikosti
Podpora prodeje & marketing

Související produkty

Úspěšné realizace