Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist umožňuje technikům, kteří využívají k práci chytré brýle, připojit se ke vzdálenému spolupracovníkovi využívajícímu stejný software nebo Microsoft Teams (desktop nebo mobil). Pomocí živých videohovorů, anotací ve smíšené realitě a snímků ve vysokém rozlišení mohou se vzdáleným spolupracovníkem sdílet to, co vidí, a společně tak rychleji řešit problémy. 

Oblasti využití software Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Vzdálená spolupráce

pro okamžitou podporu vašich pracovníků i zákazníků  
Vzdálené servisní zásahy ve spolupráci s dodavatelem
Opravy kritických zařízení
Školení nových pracovníků
Instalace nových zařízení
Přejímky technologií
Audity
Factory tours
Možnost kombinovat s vizualizaci 3D dat (prezentace 3D modelu přes Microsoft Teams a Microsoft Dynamics 365 Remote Assist)

Související produkty

Úspěšné realizace

Zefektivněte nejen audit výroby prováděný na dálku po vzoru Lear Corporation
Široké uplatnění chytrých brýlí pomáhá k výrazným úsporám cestovních nákladů, zkvalitnění školení nebo vizualizaci 3D modelů v prostoru.