Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist umožňuje technikom, ktorí používajú smart okuliare, pripojiť sa k vzdialenému spolupracovníkovi pomocou toho istého softvéru alebo Microsoft Teams (desktop alebo mobil). Pomocou živých videohovorov, anotácií v zmiešanej realite a obrázkov s vysokým rozlíšením môžu zdieľať to, čo vidia, so vzdialeným spolupracovníkom a spoločne rýchlejšie riešiť problémy.

Oblasti používania softvéru Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Vzdialená spolupráca

na okamžitú podporu vašich zamestnancov a zákazníkov
Vzdialené servisné zásahy v spolupráci s dodávateľom
Opravy kritických zariadení
Školenie nových zamestnancov
Inštalácia nových zariadení
Prijímanie technológií
Audity
Factory tours

Súvisiace produkty

Úspešné realizácie

Zefektívnite vzdialený audit výroby rovnako ako spoločnosť Lear Corporation
Široké uplatnenie smart okuliarov pomáha výrazne ušetriť cestovné náklady, zlepšiť školenia a vizualizovať 3D modely v priestore.