Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist umožňuje technikom, ktorí používajú smart okuliare, pripojiť sa k vzdialenému spolupracovníkovi pomocou toho istého softvéru alebo Microsoft Teams (desktop alebo mobil). Pomocou živých videohovorov, anotácií v zmiešanej realite a obrázkov s vysokým rozlíšením môžu zdieľať to, čo vidia, so vzdialeným spolupracovníkom a spoločne rýchlejšie riešiť problémy.

Oblasti používania softvéru Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Vzdialená spolupráca

na okamžitú podporu vašich zamestnancov a zákazníkov
Vzdialené servisné zásahy v spolupráci s dodávateľom
Opravy kritických zariadení
Školenie nových zamestnancov
Inštalácia nových zariadení
Prijímanie technológií
Audity
Factory tours