Softvér pre logistiku

Na trhu už existuje množstvo softvéru, ktorý sa používa v logistike. Zabezpečujeme jednoduchú integráciu so systémom SAP alebo inými bežne používanými systémami ERP a WMS.

SAP

Spoločnosť SAP je lídrom na trhu s podnikovým aplikačným softvérom, ktorý pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom novej definície ERP a vytvárania inteligentných obchodných sietí, ktoré zabezpečujú transparentnosť, odolnosť a udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch.

V spoločnosti AYES dokážeme jednoducho zobraziť údaje a prispôsobiť funkcie a prostredie systému WMS do okuliarov alebo akéhokoľvek zariadenia.

Ako to funguje?

Pracovníci dostávajú skladové objednávky priamo do svojich inteligentných okuliarov zo systému SAP/WMS a dokončené úlohy sa môžu synchronizovať v reálnom čase späť do systému SAP.

Skladové príkazy sa môžu dynamicky odosielať aj pracovníkom, aby mohli okamžite reagovať na zmeny v objednávkach predaja. Údaje sa v reálnom čase prenášajú späť do systému SAP, čo umožňuje priebežné overovanie a optimalizáciu procesov.

Okuliare možno prepojiť s ďalšími zariadeniami, ako sú napríklad skenovacie krúžky, aby sa urýchlil proces a zjednodušilo skenovanie jednotlivých položiek.

Hlavné výhody

Hlasové ovládanie zaisťuje voľné ruky pri práci
Všetky informácie viditeľné na displeji (umiestnenie v sklade, fotografia výrobku, množstvo, názov výrobku, miesto uskladnenia atď.)
Uľahčenie procesu validácie
Zvýšenie rýchlosti procesov a produktivity
Zlepšenie presnosti a kvality údajov
Zníženie chybovosti

Príklad interface

Zobrazenie priamo do systému SAP