Digitálne pracovné postupy

Zefektívnite pracovné postupy a eliminujte používanie tlačených materiálov

Smart okuliare vedú pracovníka krok za krokom zložitými pracovnými postupmi a  kontrolami, priamo pred očami vidí presné informácie. Zaistíte tým, že všetky činnosti vykoná v správnom poradí, náležitým spôsobom a v požadovanej kvalite. Vďaka zmiešanej a rozšírenej realite skrátite aj čas potrebný na zaškolenie nových pracovníkov.

Urýchlite nástup nových zamestnancov

Vďaka smart okuliarom dokážete skvalitniť školenie nového zamestnanca a rýchlejšie využiť jeho odborné znalosti. Pracovník prejde počiatočným školením samostatne, pomocou digitálnych pokynov v smart okuliaroch, ktoré mu presne vysvetlia základný obsah jeho budúcej práce. Následne bude používať smart okuliare s digitálnymi pracovnými postupmi pri každodenných činnostiach. Získa tak istotu a oveľa rýchlejšie sa osamostatní vo svojej práci.

Štandardizujte pracovné postupy

Pomocou smart okuliarov a digitálnych pracovných postupov štandardirujete rutinné aj zriedkavé servisné a údržbárské činnosti. Vykonanie jednotlivých úkonov môžete podmieniť vyhotovením fotografie alebo slovným potvrdením od pracovníka, je tu dokonca možnosť skontrolovať a vyhodnocovať kroky pomocou AI. Zabezpečíte tým, že pracovník vykoná všetky činnosti v správnom poradí, náležitým spôsobom a v požadovanej kvalite. Smart okuliare  sú kompatibilné so širokou škálou externých zariadení, ako je digitálny posuvník, rôzne meradlá alebo termokamera.

Hlavné výhody

Štandardizácia rutinných, ako aj zriedkavých činností
Zvýšenie kvality vykonávaných úloh – možnosť podmieniť dokončenie daného kroku vyhotovením fotografie či slovným potvrdením
100 % bezpapierové vykonávanie pracovných postupov
Výrazne rýchlejšie osamostatnenie nového zamestnanca v pracovnom procese
Jednoduché nahrávanie a úprava digitálnych pracovných postupov
Možnosť ukladania všetkých procesov v digitálnej forme vedie k transparentnosti a jednoduchej sledovateľnosti požadovaných dát v čase
Možná integrácia s aplikáciami SAP, MES, asset management a field service

Prínosy používania

1+

rýchlejšia kontrola prevodoviek

Integráciou smart okuliarov a príslušného softvéru do montážneho procesu sa čas kontroly prevodoviek vrtuľníkov skrátil o 40 %.

1

menej prepracovaní

Vizualizácia objednávok pre operátora v smart okuliaroch a priebežné sledovanie dielov vo výrobe viedli k zvýšeniu efektivity v lakovni a k 90% zníženiu počtu prepracovaní.

1+

kratšie prevzatie vyrobených autobusov

Kontrola a preberanie hotových autobusov do prevádzky sa výrazne zjednodušili a skrátili o 30% vďaka použitiu smart okuliarov s asistovanou realitou.

1+

zvýšenie produktivity technikov

Smart okuliare s rozšírenou realitou pomohli okamžite zvýšiť produktivitu technikov, ktorí dokázali pripojiť riadiacu jednotku k veternej turbíne o 35 % rýchlejšie.

Foto & Video

Úspešné realizácie

Efektívne školenie obsluhy a zabezpečenie správnych postupov pomocou smart okuliarov
Implementácia smart okuliarov do procesu školenia zamestnancov a zabezpečenia správnosti postupov údržby strojov
Pristúpte ku školeniu operátorov vo výrobe moderne tak ako Continental Automotive Slovakia
3D digitálne návodky zobrazované prostredníctvom šikovných okuliarov majú zásadný vplyv na rýchlosť zaškoľovania operátorov novej výrobnej linky.
Skráťte prestoje výroby na minimum ako Skupina ČEZ
Vyššia produktivita servisných tímov používajúcich smart okuliare vedie k zníženiu prestojov zariadení a k výrazným úsporám.

Súvisiace produkty

Smart okuliare