Adient

Rok realizácie: 2023

Odvetvie: Automobilová spoločnosť

Krajina realizácie: Česká republika

Hlavné prínosy:

Zníženie počtu neoprávnených opráv zariadení
Minimalizácia prestojov
Zníženie dôb mechanických prác a prestojov strojov

Efektívne školenie operátorov a zabezpečenie správnych postupov pomocou smart okuliarov

Spoločnosť Adient sa aktívne zaujíma o nové príležitosti a neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť jednotlivé pracovné postupy. Implementácia smart okuliarov RealWear Navigator do procesu školenia zamestnancov a zabezpečenia správnosti postupov údržby strojov bola inovatívnym krokom smerom k digitálnej transformácii a efektivite.

Adient ako celosvetový líder v oblasti automobilových sedadiel podporuje najväčších výrobcov automobilov v odlíšení ich vozidiel prostredníctvom špičkovej kvality, technológie a výkonu. Závod spoločnosti v Roudnici sa špecializuje na výrobu automobilových sedadiel a je centrom náhradných dielov pre celú Európu. Implementácia trvala približne 6 mesiacov od prvotnej myšlienky získať novú technológiu. Za pomerne krátky čas priniesla niekoľko kľúčových výhod a úspor.

Analýza a návrh riešenia

Pred zavedením smart okuliarov sa spoločnosť riadila štandardnými školiacimi procesmi, ktoré zahŕňali sledovanie videí alebo zložité tabuľky a zoznamy v programe Excel. Tieto procesy nezabezpečovali, aby sa rutinné činnosti, ako napríklad samotná údržba šijacích strojov, vykonávali dôsledne a správne. To všetko viedlo k zníženiu výkonnosti a zvýšeniu počtu opráv zariadení.

Prvým krokom bola dôkladná analýza procesov. Po nej nasledovalo testovanie rôznych prvkov procesu vrátane hardvéru a softvéru s cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť a efektívnosť. Po dôkladnom testovaní sme uskutočnili konečný výber riešenia, ktoré najlepšie vyhovovalo ich dlhodobým potrebám.

12 bodov samostatnej údržby: TPM

Ako prvý projekt implementácie si vybrali TPM, pretože sa týka takmer každého zamestnanca v spoločnosti.

Displej okuliarov zobrazuje rôzne pracovné postupy a krok za krokom vedie pracovníkov k ich správnemu vykonaniu. Zariadenie sa ovláda hlasovými príkazmi, ako napríklad “pokračovať”, “odfotiť”, “áno” a ďalšími. Okrem toho má operátor obe ruky voľné na prácu a pri práci nie je nijako obmedzovaný. Vďaka inteligentnej technológii sme znížili chybovosť procesov, zefektívnili prácu a vďaka digitálnemu záznamu sme umožnili vykonávať individuálne školenia v prípade akýchkoľvek nejasností.

Je dôležité zdôrazniť, že obsluha je naozaj veľmi intuitívna. Vďaka školeniam odborníkov spoločnosti AYES si zákazník môže ľahko vytvoriť nové postupy školenia alebo údržby úplne sám. Existujú prípady, keď smart okuliare úplne nahrádzajú alebo dopĺňajú existujúce inštruktážne videá a excelové tabuľky.

Prínosy, plány a rozvoj

Smart okuliare sú pohodlné, ľahko sa nasadzujú a ponúkajú širokú škálu využitia na všetkých pracovných pozíciách vrátane operátorov, mechanikov, redaktorov, pracovníkov finálnej kontroly a skladníkov. Spoločnosť plánuje rozšíriť používanie smart okuliarov na ďalšie pracovné pozície a projekty.

Zdeněk Reimann, procesný inžinier, dodáva: “Spoločnosť AYES poskytla technológiu smart okuliarov, ktorá zodpovedala potrebám spoločnosti Adient. Odbornosť a schopnosť rýchlo reagovať na špecifické požiadavky spoločnosti boli rozhodujúce pri výbere partnera pre tento inovatívny projekt.

Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční v nasledujúcich mesiacoch podľa noriem závodu. Očakáva sa úspora času, zlepšenie kvality a predovšetkým zníženie počtu neoprávnených opráv zariadení, skrátenie prestojov mechanikov, odstávok strojov a minimalizácia prestojov.

„Firma AYES poskytla technologii chytrých brýlí, která odpovídala potřebám společnosti Adient. Odbornost a schopnost rychle reagovat na specifické požadavky společnosti byly rozhodující při výběru partnera pro tento inovační projekt.“

Zdeněk Reimann
Procesní inženýr
Adient