Continental Automotive Czech Republic

Rok realizácie: 2023

Odvetvie: Automotive

Krajina realizácie: Česká republika

Web zákazníka: continental.com

Hlavné prínosy:

Skrátenie času potrebného na zaškolenie nového operátora
Intuitívna a efektívna príprava digitálnych návodiek
Možnosť zobrazenia 3D modelov vrátane animácií
Široké uplatnenie pre rôzne oddelenia naprieč závodom

Moderný prístup ku školeniu operátorov na výrobnej linke pomocou smart okuliarov Microsoft HoloLens 2

Spoločnosť AYES navrhla komplexné riešenie na mieru pre Continental Automotive Czech Republic na digitalizáciu návodiek pomocou smart okuliarov Microsoft HoloLens 2 a softvéru TeamViewer Frontline Spatial. Tie teraz pomáhajú pri školení operátorov na novej výrobnej linke v rámci pilotného projektu.

Spoločnosť Continental Automotive Czech Republic je súčasťou nemeckého koncernu, ktorý vyrába pryžové výrobky a moderné technológie pre automobilový priemysel. Vo svojom výrobnom závode v Brandýse nad Labem vyrába veľkoplošné displeje, autorádiá, multimediálne systémy, panely klimatizácie, systémy eCall a riadiace jednotky palivového systému. V súčasnosti je závod v Brandýse nad Labem najväčším závodom spoločnosti Continental na výrobu elektroniky na svete. Medzi jeho zákazníkov patria globálne automobilové spoločnosti, ako napríklad BMW, VW, PSA, Daimler, Renault, Fiat, Toyota a mnohé ďalšie.

Závod v Brandýse nad Labem je zároveň priekopníkom v oblasti digitalizácie, automatizácie a robotizácie výroby v celom koncerne Continental AG. Špecializovaný tím Smart Automation systematicky pracuje na digitalizácii a automatizácii liniek a hľadá spôsoby, ako ušetriť prevádzkové náklady. Zároveň pri svojej práci využíva moderné technológie vrátane smart okuliarov na prácu v rozšírenej realite.

Spoločnosti AYES a Continental sú partnermi v oblasti rozšírenej reality od roku 2019, keď začali testovať prvé možnosti používania smart okuliarov vo výrobnom závode. Výsledkom bola úspešná implementácia okuliarov RealWear na vzdialenú podporu pracovníkov údržby s kolegami z technického oddelenia a následne využitie rovnakej technológie na audit výrobnej linky na diaľku (remote gemba).

Inteligentné riešenie na mieru

Na vytvorenie návodiek v rozšírenej realite na školenie operátorov na dvoch stanovištiach novej výrobnej linky však spoločnosť Continental hľadala iné riešenie. Také, ktoré by zobrazovalo nielen text a obrázky, ale aj pokročilejšie animácie a pracovalo s 3D modelmi skutočných komponentov, ktoré bude operátor na pracovisku montovať. Riešenie testované v rámci pilotnej prevádzky nakoniec predstavovalo kombináciu smart okuliarov Microsoft HoloLens 2 a softvéru TeamViewer Frontline Spatial.

Microsoft HoloLens 2 umožňuje nosiť dioptrické okuliare aj počas práce.

„Od začiatku sme mali v otázke hardvéru jasno. Microsoft HoloLens 2 je pravdepodobne najpohodlnejšie a technicky najlepšie vybavené zariadenie na prácu v zmiešanej realite v priemyselnej výrobe. Batéria vydrží viac ako dve hodiny nepretržitej práce, okuliare sú ľahké a pri ich používaní môžete zároveň nosiť vlastné dioptrické okuliare. Zároveň ich možno zdieľať medzi viacerými používateľmi, pretože majú automatickú kalibráciu očí. Pri softvéri sme si však neboli istí, ktoré riešenie bude pre nás najlepšie. Testovali sme viacero možností, ale v momente, keď nám spoločnosť AYES odporučila pre náš pilotný projekt aplikáciu TeamViewer Frontline Spatial, vedeli sme, že ju musíme nasadiť,“ vysvetľuje Petr Bařina, Smart Automation Teamleader, zo spoločnosti Continental.

Intuitívne – efektívne – kvalitne

TeamViewer Frontline Spatial dopĺňa platformu Frontline o možnosti 3D rozšírenej reality. Je to veľmi jednoduchý nástroj, ktorý má pútavé prostredie a vďaka jasným pokynom a navigácii je práca v ňom intuitívna a efektívna. Preto po krátkom úvodnom zaškolení môže každý zamestnanec vytvárať vysokokvalitné 3D pracovné postupy bez potreby pokročilých znalostí programovania a prípravu digitálnych pokynov možno zveriť menej skúseným zamestnancom, čím sa uvoľnia kapacity pre špecializované inžinierske tímy.

Príprava návodiek je intuitívna a efektívna.

TeamViewer Frontline Spatial umožňuje pracovať s 3D modelmi a vytvárať animácie.

Softvér je rýchly a prehľadný. Jeho nespornou výhodou je, že umožňuje pripraviť, uložiť a následne používať rôzne scenáre a schémy v jednom adresári pre jednu výrobnú linku. V jednom podpriečinku tak môže byť napríklad výrobná návodka, v druhom 3D návod na preventívnu údržbu a v treťom ukážka najčastejších chýb s návodom na ich riešenie.

Stopercentná zákaznícka podpora už počas prípravy a výpočtu návratnosti

Predtým, ako sa spoločnosť Continental rozhodla pre toto riešenie, bolo však potrebné vykonať dôkladnú úvodnú analýzu v spolupráci so spoločnosťou AYES. Tomáš Vravko, obchodný riaditeľ spoločnosti AYES, dodáva: „Dôkladná počiatočná analýza potrieb zákazníka vrátane výpočtov návratnosti investícií je nevyhnutná pre neskorší úspech celého projektu a správny výber technológie. Na to, aby smart okuliare s rozšírenou realitou priniesli skutočný úžitok zamestnancovi aj podniku, nestačí len kúpiť akýkoľvek hardvér a softvér, ktorý je na trhu dostupný. Potreby sa v jednotlivých podnikoch výrazne líšia. V spoločnosti AYES sme si toho vedomí, a preto sa vždy snažíme poskytovať našim zákazníkom riešenia, ktoré sú čo najviac prispôsobené ich potrebám.“

Do dvoch dní od prvého stretnutia sme spoločnosti Continental predstavili riešenie, ukázali všetky funkcie a výhody vrátane konkrétnej ukážky budúceho manuálu. Zároveň sme pre zákazníka pripravili aj podrobné školenie, aby bol v budúcnosti schopný pripraviť všetky potrebné dokumenty sám. „”Pri výbere dodávateľa zohrala významnú úlohu rýchlosť prípravy skúšky a ochota spoločnosti AYES. Zároveň nám pomáhali pri príprave celého obchodného prípadu a pomohli nám definovať všetky oblasti, v ktorých by sme mohli nákupom smart okuliarov ušetriť,“ doplňuje Petr Bařina.

Overovanie a testovanie vybranej koncepcie je dôležitou súčasťou úspešnej digitálnej výroby.

Vízie a plány

Nová výrobná linka spoločnosti Continental sa v súčasnosti dokončuje pred uvedením do ostrej prevádzky, rovnako ako digitálne príručky pre operátorov. Testovanie skúšobnej verzie bude prebiehať do konca roka 2023, keď zákazník overí funkčnosť riešenia a vyhodnotí spätnú väzbu od priamych používateľov. Tieto zistenia sa potom využijú a zohľadnia pri rozhodovaní o trvalom nasadení procesu. Ak bude POC úspešný, spoločnosť Continental má so smart okuliarmi veľké plány.

Zámerom je nielen rozšíriť technológiu s pomocou tímu AYES na ďalšie výrobné linky v rámci závodu v Brandýse nad Labem, ale aj štandardizovať riešenie v rámci celej skupiny a rozšíriť ho do ďalších výrobných závodov po celom svete. Zároveň už teraz uvažujú o jeho využití v ďalších oddeleniach brandýského závodu. V pláne je napríklad nasadiť inteligentné okuliare Microsoft HoloLens 2 v tíme údržby, aby bolo možné rýchlejšie zaškoliť nových členov tímu a samostatne ich nasadiť pri rutinných úlohách. 3D výukový program im ukáže priebeh každej úlohy, ktorú je potrebné vykonať, a zároveň poskytne pohľad na vybrané časti stroja v rozšírenej realite, najčastejšie poruchy na danej časti a riešenia na ich odstránenie.

„Od začiatku sme mali v otázke hardvéru jasno. Microsoft HoloLens 2 je pravdepodobne najpohodlnejšie a technicky najlepšie vybavené zariadenie na prácu v zmiešanej realite v priemyselnej výrobe. Pri softvéri sme si však neboli istí, ktoré riešenie bude pre nás najlepšie. Testovali sme viacero možností, ale v momente, keď nám spoločnosť AYES odporučila pre náš pilotný projekt aplikáciu TeamViewer Frontline Spatial, vedeli sme, že ju musíme nasadiť.“

Petr Bařina
Smart Automation Teamleader
Continental

„”Pri výbere dodávateľa zohrala významnú úlohu rýchlosť prípravy skúšky a ochota spoločnosti AYES. Zároveň nám pomáhali pri príprave celého obchodného prípadu a pomohli nám definovať všetky oblasti, v ktorých by sme mohli nákupom smart okuliarov ušetriť.”

Petr Bařina
Smart Automation Teamleader
Continental