TeamViewer Assist AR Lite

Pomôžte svojim zákazníkom inštalovať, obsluhovať a udržiavať vaše počítače na diaľku pomocou najdôveryhodnejšieho softvéru na vzdialený prístup, ovládanie a podporu TeamViewer Assist AR Lite, pôvodne známeho ako Pilot. TeamViewer Assist AR je komplexné, škálovateľné riešenie rozšírenej reality podnikovej úrovne, ktoré sa prispôsobí každému zákazníkovi na základe jeho obchodných potrieb a umožňuje mu poskytovať zákazníkom alebo servisným technikom vzdialenú podporu v reálnom čase.

Pomáha:

zvýšiť kvalitu opráv
vyhnúť sa zbytočným návštevám na mieste a znížiť tak náklady.
predĺženie stavu stroja prostredníctvom riadenej preventívnej údržby
zaznamenávať stretnutia pre budúce školenia a prenos poznatkov
znížiť počet ľudských chýb a vyhnúť sa prestojom.

Oblasti používania softvéru TeamViewer Assist AR Lite

Vzdialená spolupráca

na okamžitú podporu vašich zamestnancov a zákazníkov
Some text
Opravy kritických zariadení
Školenie nových zamestnancov
Inštalácia nových zariadení
Prijímanie technológií
Audity
Factory tours

Súvisiace produkty

Úspešné realizácie

Zefektívnite vzdialený audit výroby rovnako ako spoločnosť Lear Corporation
Široké uplatnenie smart okuliarov pomáha výrazne ušetriť cestovné náklady, zlepšiť školenia a vizualizovať 3D modely v priestore.
Skráťte prestoje výroby na minimum ako Skupina ČEZ
Vyššia produktivita servisných tímov používajúcich smart okuliare vedie k zníženiu prestojov zariadení a k výrazným úsporám.