TeamViewer Assist AR Lite

Pomozte svým zákazníkům s instalací, provozem a údržbou vašich strojů na dálku pomocí nejdůvěryhodnějšího software pro vzdálený přístup, řízení a podporu na světě TeamViewer Assist AR Lite, původně známým jako Pilot. TeamViewer Assist AR je komplexní, škálovatelné podnikové řešení rozšířené reality, které se přizpůsobí každému zákazníkovi na základě jeho obchodních potřeb a umožní mu poskytovat vzdálenou podporu zákazníkům nebo servisním technikům v reálném čase. 

Pomáhá: 

zvýšit kvalitu oprav
vyhnout se zbytečným návštěvám na místě a snížit tak náklady
prodloužit stav stroje pomocí řízené preventivní údržby
zaznamenávat relace pro budoucí školení a přenos znalostí
snížit počet lidských chyb a vyhnout se prostojům

Oblasti využití software TeamViewer Assist AR Lite

Vzdálená spolupráce 

pro okamžitou podporu vašich pracovníků i zákazníků  
Vzdálené servisní zásahy ve spolupráci s dodavatelem
Opravy kritických zařízení
Školení nových pracovníků
Instalace nových zařízení
Přejímky technologií
Audity
Factory tours

Související produkty

Úspěšné realizace

Zefektivněte nejen audit výroby prováděný na dálku po vzoru Lear Corporation
Široké uplatnění chytrých brýlí pomáhá k výrazným úsporám cestovních nákladů, zkvalitnění školení nebo vizualizaci 3D modelů v prostoru.
Zkraťte dobu odstávky výroby na minimum tak jako Skupina ČEZ
Vyšší produktivita servisních týmů, které využívají chytré brýle, vede ke zkrácení technologických odstávek zařízení a značným úsporám.