Ďalší softvér

Pozrite si ďalšie typy softvéru, ktoré možno použiť ako súčasť riešenia vzdialenej komunikácie alebo 3D vizualizácie údajov v priestore. Výber správneho softvérového riešenia závisí najmä od zamýšľaného použitia, typu smart okuliarov a súčasnej IT infraštruktúry.

Softvér na vzdialenú spoluprácu

Jedným z najčastejších využití inteligentných okuliarov v priemyselnom prostredí je vzdialená spolupráca. Softvér v kombinácii so smart okuliarmi umožňuje okamžitú pomoc pri riešení problémov, servise, údržbe a mnohých ďalších činnostiach. Okrem toho je to ideálne riešenie v prípade obmedzeného cestovania alebo na prepojenie tímov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Softvér na 3D vizualizáciu údajov v priestore

Využívanie inovatívnej technológie 3D vizualizácie údajov v priestore je súčasným trendom digitalizácie priemyslu. Softvér v kombinácii so smart okuliarmi dokáže pracovať s údajmi CAD v prostredí rozšírenej a zmiešanej reality, čím posúva prácu inžinierskych alebo konštrukčných tímov na vyššiu úroveň (napr. pri tvorbe prototypov, plánovaní výroby, kontrole kvality alebo technickom vzdelávaní).