Vision picking v logistike

Príprava objednávok a zjednodušenie procesu vyhľadávania skladových položiek

Využívajte smart technológiu rozšírenej reality v logistike a zjednodušte proces vychystávania objednávok. Na displeji smart okuliarov uvidíte informácie, ktoré vám uľahčia pohyb po sklade a zefektívnia vychystávanie vrátane správneho množstva. Vďaka rýchlejšiemu procesu dosiahnete úsporu nákladov a zvýšenie počtu vyskladnených objednávok v porovnaní s tradičným vychystávaním za rovnaký čas.

Moderný prístup k logistike

Využitie smart okuliarov s rozšírenou realitou v logistike sa stáva dôležitým nástrojom na urýchlenie prípravy a expedície objednávok zo skladu. Vďaka tejto technológii operátori vidia nielen reálne prostredie skladu, ale aj digitálne informácie na displeji okuliarov, ktoré ich vedú k rýchlejšiemu pohybu po sklade, efektívnejšiemu výberu tovaru a výberu správneho množstva. To všetko vedie k zníženiu počtu chýb, vyššej produktivite a zlepšeniu kvality práce.

Hands-free technológia

Jedná sa o úplnú hands-free technológiu. Už žiadne zdĺhavé vypĺňanie papierových formulárov alebo manuálne klikanie na položky na mobilnom telefóne, PDA alebo tablete. Smart okuliare sú ovládané iba hlasom (k dispozícii sú desiatky jazykov) a možno ich automaticky prepojiť s externým príslušenstvom, napríklad so skenermi prstov. Prostredníctvom skenovania a hlasových pokynov získava používateľ spätnú väzbu o položkách (výrobok, množstvo, skladová pozícia atď.), čo vedie k zníženiu počtu chýb. Okrem toho sa všetky vykonané operácie automaticky zaznamenávajú a ukladajú.

Hlavné výhody

Zníženie chybovosti vďaka kombinácii vizuálnej spätnej väzby, hlasových príkazov a skenovania čiarových kódov
Zvýšenie rýchlosti procesu a produktivity, čo vedie k úspore nákladov a zvýšeniu počtu vybavených objednávok za rovnaký čas v porovnaní s tradičnou prípravou objednávok
Jednoduché zaškolenie nových zamestnancov, ktoré vedie k rýchlemu začleneniu do pracovného procesu bez zníženia kvality vykonanej práce
Zvýšená spokojnosť zamestnancov vďaka zjednodušeniu ich každodenných činností (obe ruky voľné na prácu, žiadne manuálne zadávanie)
Zlepšenie kvality dát, vhodné pre skladovú logistiku, picking, kitovanie, expedíciu atď.
Jednoduché pripojenie k externým skenerom
ožná integrácia so systémom SAP alebo iným ERP, WMS atď.

Prínosy využitia

1+

zvýšenie výkonu vychystávania

Vychystané položky, ich umiestnenie v sklade a množstvo sa zobrazujú priamo v zornom poli pracovníkov skladu nápojov. Tí skenujú QR kódy a potvrdzujú ich pomocou kamery v inteligentných okuliaroch.

1

zvýšenie produktivity práce

Vďaka smart okuliarom sa v logistickom sklade doručovateľskej spoločnosti zvýšila produktivita práce o 15 % a skrátil sa čas školenia nových zamestnancov o 50 %.

1+

školenie zamestnancov namiesto 3 dní

Čas školenia nových skladníkov sa v logistickom centre skrátil z troch dní na 25 minút. Bola vytvorená knižnica interných videí zameraných na sklad, ktoré pomáhajú pracovníkom v prvej línii.

1+

hands-free vybavovanie objednávok

Vďaka smart okuliarom majú zamestnanci automotive spoločnosti voľné obe ruky, aby mohli bezpečne premiestňovať veľké a objemné diely na montáž.

Foto & Video

Úspešné realizácie

Súvisiace produkty

Smart okuliare