Vision picking v logistice

Vychystejte objednávky a usnadněte proces vyhledávání skladových položek

Využijte chytrou technologii s rozšířenou realitou v logistice a zjednodušte proces vychystávání objednávek. Na displeji chytrých brýlí uvidíte informaci, která vám usnadní pohyb po skladu a zefektivní výběr zboží včetně správného množství. Díky rychlejšímu procesu dosáhnete úspory nákladů a zvýšení počtu odbavených objednávek v porovnání s tradičním způsobem přípravy za stejný časový úsek.

Moderní přístup k logistice

Využití chytrých brýlí s rozšířenou realitou v logistice se stává důležitým nástrojem pro urychlení přípravy a expedice objednávek ze skladu. Pomocí této technologie vidí operátoři nejen reálné prostředí skladu, ale zároveň i digitální informaci na displeji brýlí, která je naviguje a pomáhá k rychlejšímu pohybu po skladu, efektivnějšímu výběru zboží a jeho správného množství. To vše vede ke snižování chybovosti, větší produktivitě a zvyšování kvality odvedené práce.

Hands-free technologie

Jedná se kompletně o „hands-free“ technologii. Už vás nečekají žádné potíže s vyplňováním papírových formulářů nebo ruční klikání na položky v mobilu, PDA či tabletu. Chytré brýle jsou ovládány pouze hlasem (desítky dostupných jazyků) a mohou být automaticky propojeny s externím příslušenstvím, jako jsou prstové skenery. Skenováním a hlasovými pokyny získává uživatel zpětnou vazbu o položkách (výrobek, množství, pozice ve skladu apod.), což vede k omezení chyb. Všechny provedené úkony jsou navíc automaticky zaznamenávány a ukládány.

Hlavní výhody

Snížení chybovosti díky kombinaci vizuální zpětné vazby, hlasových příkazů a snímání čárových kódů
Zvýšení rychlosti procesu a produktivity, které vede k úspoře nákladů a zvýšení počtu odbavení za stejný časový úsek v porovnání s tradičním způsobem přípravy objednávek
Snadné zaškolení nových zaměstnanců, které vede k rychlému začlenění do pracovního procesu bez snížení kvality odvedené práce
Zvýšení spokojenosti zaměstnanců díky zjednodušení jejich denní činnosti (volné obě ruce k práci, žádné ruční zapisování)
Zvýšení kvality dat, vhodné do skladové logistiky, pickingu, kitování, expedice apod.
Jednoduché propojení s externími skenery
Možná integrace se SAP nebo jinými ERP, WMS apod.

Přínosy využití

1+

navýšení výkonu při vychystávání

Pracovníkům ve skladu s nápoji se přímo v zorném poli zobrazují vychystávané položky, jejich umístění ve skladu a množství. Kamerou umístěnou v chytrých brýlích skenují QR kódy a potvrzují.

1

zlepšení produktivity práce

Díky chytrým brýlím dosáhl logistický sklad doručovací společnosti zvýšení produktivity práce o 15 % a zkrátil dobu zaškolení nových pracovníků o 50 %.

1+

školení zaměstnance místo 3 dnů

Doba zaškolení nových skladníků byla v logistickém centru snížena ze tří dnů na 25 minut. Byla vytvořena knihovna interních videí zaměřených na skladovou problematiku, aby pomáhala pracovníkům v první linii.

1+

hands-free odbavování zakázek

Zaměstnanci skladu automotive společnosti mají díky chytrým brýlím obě ruce volné a mohou bezpečně přemisťovat velké, objemné díly určené pro montáž.

Foto & Video

Úspešné realizace

Inovativní technologie chytrých brýlí přináší revoluci v oblasti vision picking a logistice
Nahrazení tradičních technologií moderními možnostmi pro optimální pracovní podmínky pickerů.

Související produkty

Chytré brýle