Wistron

Rok realizace: 2023

Odvětví: Technologická společnost

Země realizace: Česká republika

Hlavní přínosy:

Značný nárůst efektivity
Zvýšení koncentrace operátorů
Eliminace rozbití koncových zařízení

Inovativní technologie chytrých brýlí přináší revoluci v oblasti vision picking a logistiky

Společnosti neustále hledají způsoby, jak optimalizovat své procesy a zvýšit efektivitu práce. V době digitalizace se inovativní technologie chytrých brýlí RealWear stala klíčovým prvkem, který mění způsob, jakým probíhají logistické operace. Na této realizaci jsme měli možnost spolupracovat s výrobcem špičkových serverů a datových racků společností WISTRON.

Tato globální společnost s více než dvacetiletou historií a pobočkami po celém světě, nalezla pomocnou ruku v našem řešení, které umožnilo zaměstnancům nahradit těžké a nepohodlné mobilní terminály za chytré brýle RealWear Navigator™ 500. Toto rozhodnutí výrazně zlepšilo manipulaci a rychlost práce při vychystávání objednávek.

Pro usnadnění práce a manipulaci při skenování čárových kódů, jsme implementovali zápěstní snímače od společnosti ProGlove, se kterou aktivně spolupracujeme hned na několika projektech. Díky propojení technologií jsme zvýšili efektivitu práce a uvolnili obě ruce pro práci bez omezení.

Cesta ke snazší manipulaci bez omezení

Společnost se postupně rozhodovala nahradit tradiční technologie novými, moderními možnostmi. Důvod byl jasný, umožnit pickerům (skladníkům) pracovat bez jakýchkoliv omezení, uvolnit obě ruce pro práci a vytvořit vhodné pracovní podmínky.

Prvním krokem k úspěchu je pečlivá analýza procesu, kde jsme představili nejrůznější možnosti hardware a software z našeho portfolia. Následně jsme odladili technologii pro testování v provozu. Součástí ověřování technologie bylo testování (Proof of Concept – PoC) v ostrém provozu s využitím reálných dat objednávek ze současného systému WMS. Tato data byla dostupná prostřednictvím webového rozhraní. Management firmy i pickeři si mohli chytré brýle vyzkoušet a ověřit jejich benefity. Během celého PoC jsme v AYES poskytli plnou podporu a aktivní spolupráci s pickery při testování různých variant chytrých brýlí. Reagovali jsme na jejich potřeby a úspěšně řešili případné problémy ve spolupráci s vývojovým týmem společnosti.

Dále jsme prováděli finanční analýzu, která zahrnovala investici. Společně s analýzou procesu jsme podložili i návratnost investice do této nové technologie. Tím jsme dokázali, že vychystávání objednávek pomocí chytrých brýlí je opravdu přínosem.

Řešení pro vision picking v logistických procesech

Abychom splnili všechny požadavky, zavedli jsme inovativní řešení v podobě chytrých brýlí RealWear, které jsou spárovány se zápěstním snímačem od ProGlove pro skenování čárových kódů. Toto řešení nevyžadovalo žádnou složitou integraci nebo nákladné úpravy stávajícího systému WMS, který používali v současnou chvíli na mobilních terminálech.

Displej brýlí umožňuje operátorům mít potřebné informace o vychystávání produktů přímo v jejich zorném poli. Díky tomu není potřeba nosit těžký mobilní terminál po celou dobu směny. Ovládání je intuitivní, uživatelsky přívětivé a jednotlivé transakce se ovládají hlasovými pokyny v češtině pomocí výběru čísel.

Zápěstní snímače spolu s chytrými brýlemi RealWear Navigator 500 navíc umožňují mít obě ruce volné pro práci a současně provádět snímání 1D/2D čárových kódů, což přispělo k rychlejšímu a pohodlnějšímu procesu vychystávání.

Jak chytré brýle změnily práci pickerů (krok za krokem)?

Picker na začátku své směny jednoduše nasadí chytré brýle na hlavu. Automaticky se spustí aplikace, která replikuje zobrazení WMS přímo z webového rozhraní. Následně picker spáruje zápěstní snímač ProGlove s chytrými brýlemi prostřednictvím vytisknutého QR kódu.

Po úspěšném přihlášení jsou na displeji brýlí k dispozici tři dostupné transakce, které lze ovládat hlasovými pokyny. Picker vysloví daná čísla „1-3“ podle toho, co potřebuje provést za úkon. V případě, že zvolí špatně, je zachován příkaz „menu“ pro vrácení na úvodní obrazovku.

Toto uživatelské rozhraní je snadno pochopitelné a usnadňuje také zaškolování nových zaměstnanců.

Úvodní obrazovka (1-3)

Dosažení přelomu díky chytrým brýlím

Implementace chytrých brýlí RealWear s integrovaným snímačem ProGlove do procesu multipickingu ve společnosti byla úspěšná a přinesla značný nárůst efektivity, snížení chybovosti, zvýšení koncentrace operátorů a eliminace rozbití koncových zařízení. Řešení vision picking navíc umožnilo snadné zaškolení nových pickerů bez ohledu na jazykovou bariéru, protože celý systém je velmi intuitivní. Projektový manager dodává: „Samotní operátoři, kteří s touto technologií pracují, jsou se zavedením chytrých brýlí a celkovou změnou velmi spokojeni. Mobilní terminály museli nosit po celou pracovní dobu v ruce, což je omezovalo při manipulaci. Díky snímači a ergonomickému designu brýlí již takové problémy neřeší.“

Návratnost investice spočívá v rychlejším procesu vychystávání vozíků, který nyní trvá o 9 minut méně na jeden vozík ve srovnání s původním řešením pomocí mobilních terminálů. To představuje významné navýšení efektivity, zejména vzhledem k tomu, že každý den probíhá vychystávání 21 vozíků s 64 položkami. Důležité je také zdůraznit, že došlo k eliminaci pádu pickovaných předmětů během procesu a snížení počtu poškozených koncových zařízení (mobilních terminálů), to přispělo k celkové návratnosti investice, kdy efektivita vzrostla až o 30 % a eliminovalo se rozbití koncových zařízení na nulu.

Vize a plány

Naše spolupráce teprve začíná! Inovativní způsob vision picking se natolik osvědčil, že je v plánu toto řešení rozšířit i do dalších logistických procesů/transakcí.

Velké díky patří především projektovému manažerovi za vedení celého projektu a vedoucímu výroby za důvěru při implementaci technologie a kooperaci při doladění procesu k dokonalosti,“ říká náš obchodní konzultant Lukáš Chamrad, který má projekt na starosti.

„Samotní operátoři, kteří s touto technologií pracují, jsou se zavedením chytrých brýlí a celkovou změnou velmi spokojeni. Mobilní terminály museli nosit po celou pracovní dobu v ruce, což je omezovalo při manipulaci. Díky snímači a ergonomickému designu brýlí již takové problémy neřeší.“

Projektový manager

“Velké díky patří především projektovému manažerovi za vedení celého projektu a vedoucímu výroby za důvěru při implementaci technologie a kooperaci při doladění procesu k dokonalosti,“

Lukáš Chamrad
Sales Consultant
AYES