Wistron

Rok realizácie: 2023

Odvetvie Technologická spoločnosť

Krajina realizácie: Česká republika

Web zákazníka: wistron.cz

Hlavné prínosy:

Výrazné zvýšenie efektivity
Zvýšenie koncentrácie operátora
Eliminácia rozbitia koncových zariadení

Inovatívna technológia smart okuliarov prináša revolúciu v oblasti vychystávania vision picking a logistiky

Spoločnosti neustále hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoje procesy a zvýšiť efektivitu. V digitálnej ére sa inovatívna technológia smart okuliarov RealWear stala kľúčovým prvkom, ktorý mení spôsob vykonávania logistických operácií. Na tejto implementácii sme mali možnosť spolupracovať so spoločnosťou Wistron,  výrobcom špičkových serverov a dátových rackov.

Táto globálna spoločnosť s viac ako 20-ročnou históriou a pobočkami po celom svete našla pomocnú ruku v našom riešení, ktoré umožnilo zamestnancom nahradiť ťažké a nepohodlné mobilné terminály inteligentnými okuliarmi RealWear Navigator™ 500. Toto rozhodnutie výrazne zlepšilo manipuláciu a rýchlosť vychystávania objednávok.

S cieľom uľahčiť prácu a manipuláciu pri skenovaní čiarových kódov sme implementovali zápästné snímače od spoločnosti ProGlove, s ktorou aktívne spolupracujeme na viacerých projektoch. Kombináciou technológií sme zvýšili efektivitu práce a uvoľnili obe ruky na prácu bez obmedzení.

Cesta k jednoduchšej manipulácii bez obmedzení

Spoločnosť sa postupne rozhodla nahradiť tradičné technológie novými, modernejšími možnosťami. Dôvod bol jasný, umožniť pickerom (skladníkom) pracovať bez akýchkoľvek obmedzení, uvoľniť obe ruky na prácu a vytvoriť vhodné pracovné podmienky.

Prvým krokom k úspechu je dôkladná analýza procesov, pri ktorej sme predstavili rôzne možnosti hardvéru a softvéru z nášho portfólia. Potom sme odladili technológiu na testovaní v teréne. Overenie technológie zahŕňalo testovanie Proof of Concept (PoC) v ostrej prevádzke s použitím reálnych údajov o objednávkach zo súčasného systému WMS. Tieto údaje boli prístupné prostredníctvom webového rozhrania. Vedenie spoločnosti a kompletisti mohli otestovať inteligentné okuliare a overiť ich výhody. Počas celého PoC sme v spoločnosti AYES poskytovali plnú podporu a aktívnu spoluprácu s pickermi pri testovaní rôznych variantov smart okuliarov. Reagovali sme na ich potreby a v spolupráci s vývojovým tímom spoločnosti sme úspešne vyriešili všetky problémy.

Ďalej sme vykonali finančnú analýzu, ktorá zahŕňala investíciu. Spolu s procesnou analýzou sme poskytli aj návratnosť investície do tejto novej technológie. Pritom sme dokázali, že vychystávanie objednávok pomocou smart okuliarov je skutočne prínosné.

Riešenie pre vision picking v logistických procesoch

Aby sme splnili všetky požiadavky, predstavili sme inovatívne riešenie v podobe smart okuliarov RealWear, ktoré sú spojené so zápästným skenerom od spoločnosti ProGlove na snímanie čiarových kódov. Toto riešenie si nevyžadovalo žiadnu zložitú integráciu ani nákladné úpravy existujúceho systému WMS, ktorý v súčasnosti používali na mobilných termináloch.

Displej okuliarov umožňuje operátorom mať potrebné informácie o vychystávaní výrobkov priamo v zornom poli. Tým sa eliminuje potreba nosiť ťažký mobilný terminál počas celej zmeny. Ovládanie je intuitívne, užívateľsky prívetivé a jednotlivé operácie sa ovládajú hlasovými pokynmi v češtine pomocou výberu čísel.

Zápästné snímače spolu so smart okuliarmi RealWear Navigator 500 navyše umožňujú, aby obe ruky boli voľné na prácu pri súčasnom skenovaní 1D/2D čiarových kódov, čo prispelo k rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu procesu vychystávania.

Ako smart okuliare zmenili prácu pickerov (krok za krokom)

Na začiatku zmeny si picker jednoducho nasadí smart okuliare na hlavu. Automaticky sa spustí aplikácia, ktorá kopíruje zobrazenie WMS priamo z webového rozhrania. Následne picker spáruje zápästný senzor ProGlove so smart okuliarmi prostredníctvom vytlačeného QR kódu.

Po úspešnom prihlásení sa na displeji okuliarov zobrazia tri dostupné transakcie, ktoré možno ovládať hlasovými pokynmi. Vyberač vysloví dané čísla “1-3” podľa toho, akú transakciu je potrebné vykonať. Ak si vyberie nesprávne, príkaz “menu” sa zachová a vráti sa na domovskú obrazovku.

Toto používateľské rozhranie je ľahko pochopiteľné a uľahčuje aj školenie nových zamestnancov.

Úvodná obrazovka (1-3)

Dosiahnutie prelomu so smart okuliarmi

Implementácia smart okuliarov RealWear s integrovaným snímačom ProGlove do procesu viacnásobnej kompletizácie v spoločnosti bola úspešná a viedla k výraznému zvýšeniu efektivity, zníženiu počtu chýb, zvýšeniu koncentrácie obsluhy a eliminácii rozbitia koncového zariadenia. Okrem toho riešenie vychystávania pomocou zraku uľahčilo zaškolenie nových pracovníkov vychystávania bez ohľadu na jazykovú bariéru, keďže celý systém je veľmi intuitívny. Vedúci výroby dodáva: “Samotní operátori pracujúci s technológiou sú so zavedením smart okuliarov a celkovou zmenou veľmi spokojní. Mobilné terminály museli neustále nosiť v rukách, čo obmedzovalo ich manipuláciu. Vďaka senzoru a ergonomickému dizajnu okuliarov už takéto problémy nemajú.

Návratnosť investície spočíva v rýchlejšom procese vychystávania, ktorý teraz trvá o 9 minút menej na jeden vozík v porovnaní s pôvodným riešením mobilného terminálu. To predstavuje výrazné zvýšenie efektívnosti, najmä ak vezmeme do úvahy, že každý deň sa vychystáva 21 vozíkov so 64 položkami. Dôležité je tiež zdôrazniť, že počas procesu došlo k eliminácii spadnutých vychystávaných položiek a zníženiu počtu rozbitých terminálov (mobilných terminálov), čo prispelo k celkovej návratnosti investície so zvýšením efektivity až o 30 % a elimináciou rozbitia koncových zariadení na nulu.

Vízie a plány

Naša spolupráca sa práve začína! Inovatívna metóda vision picking sa osvedčila natoľko, že plánujeme rozšíriť toto riešenie aj na ďalšie logistické procesy/transakcie.

Veľké poďakovanie patrí projektovému manažérovi za vedenie celého projektu a vedúcemu výroby za dôveru pri implementácii technológie a za spoluprácu pri dolaďovaní procesu k dokonalosti,” hovorí náš obchodný konzultant Lukáš Chamrad, ktorý má projekt na starosti.

„Samotní operátori pracujúci s technológiou sú so zavedením smart okuliarov a celkovou zmenou veľmi spokojní. Mobilné terminály museli neustále nosiť v rukách, čo obmedzovalo ich manipuláciu. Vďaka senzoru a ergonomickému dizajnu okuliarov už takéto problémy nemajú.“

Vedúci výroby
Wistron

“Veľké poďakovanie patrí projektovému manažérovi za vedenie celého projektu a vedúcemu výroby za dôveru pri implementácii technológie a za spoluprácu pri dolaďovaní procesu k dokonalosti,“

Lukáš Chamrad
Sales Consultant
AYES