Mondi Group

Rok realizácie: 2022

Odvetvie: Papierenský priemysel

Krajina realizácie: Globálne riešenie

Web zákazníka: mondigroup.com

Hlavné prínosy:

Zlepšenie kvality údržbárskych prác v továrni
Skrátenie prestojov vo výrobe
Efektívna vzdialená spolupráca medzi technickými expertmi a zamestnancami
Úspora cestovných nákladov pre technického experta zo zahraničia

Smart okuliare s rozšírenou realitou ako kľúč k zlepšeniu kvality údržby v papierenskej výrobe

Technológia smart okuliarov môže spoľahlivo slúžiť aj v náročných podmienkach výroby papiera, ktorá sa vyznačuje vysokou hlučnosťou a prašnosťou. Spoločnosť Mondi, svetový líder v oblasti balenia a výroby papiera, má v tomto smere vlastné pozitívne skúsenosti.

Pôvodne juhoafrická spoločnosť Mondi je od svojho založenia v 60. rokoch minulého storočia významným hráčom v papierenskom priemysle. Dnes je celosvetovým lídrom vo svojom odbore, má viac ako 100 výrobných závodov vo viac ako 30 krajinách, s kľúčovými prevádzkami v Európe, Afrike a Severnej Amerike.

Vzájomná spolupráca medzi spoločnosťami AYES a Mondi sa začala prostredníctvom slovenskej výrobnej prevádzky v Ružomberku. Tamojší manažment hľadal riešenie, ktoré by zlepšilo pracovné podmienky tímu údržby a zvýšilo efektivitu, rýchlosť a kvalitu procesov. Našlo ho v podobe smart okuliarov RealWear v kombinácii so softvérom TeamViewer Frontline xAssist a následnou nadštandardnou servisnou podporou a poradenstvom technického tímu AYES. Vďaka tejto pozitívnej skúsenosti sa vybrané riešenie implementuje ako globálny projekt vo všetkých výrobných závodoch celého holdingu.

Šikovný pomocník do náročných podmienok

Predtým pracovníci údržby spoločnosti Mondi vykonávali bežné činnosti na strojoch, väčšinou na základe úvodného školenia a pokynov poskytnutých výrobcom zariadenia. Problémom však bola nejednotnosť údržby vykonávanej jednotlivými členmi tímu a často zložitá a zdĺhavá komunikácia s technologickým špecialistom zo zahraničia v prípade poruchy. Spoločnosť Mondi preto potrebovala zefektívniť a štandardizovať procesy. Samuel Dvorštiak, digitálny špecialista zo slovenskej pobočky zodpovedný za implementáciu smart okuliarov, dodáva: “V minulosti sa niektoré činnosti tímu údržby nedali realizovať alebo sa vykonávali komplikovane a trochu amatérsky pomocou videí nahratých mobilným telefónom. Videá sa potom stiahli do počítača a spolu s textovým popisom sa rozposlali e-mailom. Vďaka smart okuliarom sme teraz schopní toto všetko eliminovať a profesionalizovať.

Pre veľmi hlučnú a veľmi prašnú výrobu obalov a papiera sa ako najlepšie riešenie ukázala kombinácia smart okuliarov RealWear so softvérom TeamViewer Frontline xAssist. A to z niekoľkých dôvodov.

Okuliare RealWear predstavujú špičku v oblasti hands-free technológií pre náročné podmienky priemyselnej výroby. Operačný systém ovládaný hlasom s rozpoznávaním reči aj v hlučnom prostredí, mikrofóny s potlačením šumu, ktoré prenášajú čistý zvuk aj pri 100 dB okolitého hluku, integrované reproduktory a 3,5 mm audio konektor na prípadné použitie slúchadiel boli vlastnosti, ktoré spoločnosť Mondi potrebovala. V kombinácii s displejom so skvelou viditeľnosťou a vysokým výkonom to už bola jasná voľba. Problémom nebolo ani povinné nosenie ochrannej prilby. Okuliare sú totiž navrhnuté tak, aby fungovali s prilbou, ako aj s ochrannou čiapkou a okuliarmi.

Smart okuliare RealWear Navigator™ 500 sú špičkovou hands-free technológiou v priemysle.

Displej s vysokým rozlíšením a dobrou viditeľnosťou slúži používateľovi ako hlasom ovládaný tablet.

Vzdialená podpora s rozšírenou realitou

Výber softvéru TeamViewer Frontline xAssist pomáha spoločnosti Mondi skrátiť čas odozvy v prípade servisného volania a ušetriť náklady na odborné volanie dodávateľa technológie. Ak dôjde k poruche a zastaveniu výroby, finančná strata je značná. Servisné operácie v prípade poruchy sú preto mimoriadne časovo kritické. Samuel Dvorštiak dodáva: “Rýchle spojenie medzi technickým expertom a našimi zamestnancami je skutočným plusom. Vďaka smart okuliarom vidí vzdialený expert presne to, čo vidí technik na mieste, a môže poskytnúť odborné rady bez toho, aby musel odísť. To všetko vďaka prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase.

Spoľahlivý systém vďaka kvalitnej podpore

Technológia smart okuliarov sa postupne zavádza v čoraz väčšom počte výrobných prevádzok spoločnosti Mondi po celom svete, pričom spoločnosť AYES pre všetky z nich poskytuje technickú aj užívateľskú podporu. Za úspešnú implementáciu na globálnej úrovni je zodpovedný Peter Puck, Category Manager Technical Procurement, ktorý dodáva: “Poskytujú nám všetky potrebné služby od úvodného školenia a podpory v počiatočnej fáze implementácie až po pomoc pri integrácii dokumentov do inteligentných okuliarov. Preto plánujeme našu spoluprácu naďalej prehlbovať.

Takéto komplexné riešenie, ktoré spoločnosť AYES poskytla spoločnosti Mondi, neprináša len výhody v podobe zvýšenej kvality pri vykonávaní údržbárskych prác v závode alebo úspory nákladov a skrátenia prestojov vo výrobe. Je dôležitým a základným kameňom digitalizácie každej priemyselnej výroby a prispieva aj k znižovaniu uhlíkovej stopy.

“Niektoré činnosti tímu údržby nebolo v minulosti možné realizovať alebo sa vykonávali komplikovane a trochu amatérsky pomocou videí nahraných mobilným telefónom. Videá sa potom stiahli do počítača a spolu s textovým popisom sa rozposlali e-mailom. Vďaka smart okuliarom sme teraz schopní toto všetko eliminovať a profesionalizovať.“

Samuel Dvorštiak
Digital Specialist
Mondi SCP, Slovensko

“Sme naozaj veľmi spokojní s profesionálnou a proaktívnou podporou tímu AYES. Poskytujú nám všetky potrebné služby od úvodného školenia a podpory v počiatočnej fáze implementácie až po pomoc pri integrácii dokumentov do inteligentných okuliarov. Preto plánujeme našu spoluprácu naďalej prehlbovať.“

Peter Puck
Category Manager Technical Procurement
Mondi Group, Rakúsko