HF Slovakia

Rok realizace: 2021

Odvětví: Gumárenský průmysl

Země realizace: Slovenská republika

Web zákazníka: Hfnajus.sk

Hlavní přínosy:

Možnost diskutování návrhů pro zlepšení
Zefektivnění výroby zakázky
Snížení nákladů na služební cesty
Finanční úspory plynoucí z nižší míry reklamací

Usnadnění přejímky složitých zařízení a strojů pomocí RealWear HMT-1

Ve společnosti HF Slovakia, a.s. jsme pomocí chytrých brýlí usnadnili přejímky složitých zařízení, strojů a zajistili okamžitou komunikaci díky vzdálené online podpoře.

HF Slovakia, a.s. je slovenská strojírenská společnost s tradicí od roku 1937. Primárně se zabývá výrobou strojů, automatizací, montážemi a instalací strojních zařízení u zákazníka, obráběním, svařováním aj.

Od roku 2012 společnost patří do celosvětové skupiny HF Mixing Group – předního dodavatele strojních celků pro gumárenství.

Řešení problému pomocí chytrých brýlí

Hlavním cílem projektu bylo umožnit snadnou komunikaci při přejímkách zařízení, jejich oživování a údržbě. Dále omezit časově náročné cestování a zajistit okamžitou vzdálenou podporu zákazníkovi při projektech.

Implementací chytrých brýlí RealWear HMT-1 s Microsoft Teams jsme umožnili oddělení obchodu, výroby a servisu snadnou komunikaci se zákazníky v průběhu realizace zakázky.
Řešení splnilo očekávání a navíc eliminovalo chybovost výroby, případné reklamace. Díky pravidelné zpětné vazbě zákazníka a další.

“Používání této technologie oceňují především zákazníci, kteří si váží otevřené komunikace. Pro naši společnost přináší chytré brýle úspory z důvodu eliminace případných oprav.“

Ing. Martin Kuděla
Business Development
HF Slovakia