Moderní logistika s chytrými brýlemi

Každá firma se snaží o co nejlepší optimalizaci svých logistických procesů a k dosažení tohoto cíle sleduje širokou škálu KPI. Zaměřuje se především na rychlost, náklady, produktivitu a kvalitu. Moderním trendem, který pozitivně ovlivňuje tyto ukazatele a zásadně zefektivňuje a zjednodušuje práci ve skladu, je využití chytrých brýlí s rozšířenou realitou (tzv. vision picking).

Efektivní logistické procesy představují základní pilíř každé úspěšné společnosti. Mnoho firem již roky využívá technologické nástroje, jako jsou například čárové kódy, mobilní terminály nebo zápěstní terminály. Využívají je však stále stejným způsobem a po technologické stránce se nevyvíjí natolik rychle, aby zajistili významné zlepšení procesu vychystávání objednávek. Pro zásadní zdokonalení procesu vychystávání objednávek je potřeba inovace.

Chytré brýle s rozšířenou realitou přináší revoluci do logistických procesů. Umožňují operátorům rychleji a přesněji vyhledávat skladové položky, přičemž zároveň zajišťují zvýšený komfort při práci. Ve spojení se zavedenými výše uvedenými technologickými nástroji se však chytré brýle stávají klíčovým prvkem a nepostradatelným nástrojem. Tato inovativní kombinace zvyšuje nejen efektivitu, ale i celkovou produktivitu logistických operací a snižuje chybovost.

Jak funguje vision picking v logistice?

Operátor (Picker) má po celou dobu směny nasazené chytré brýle, které mu na displeji přenáší informace z WMS/ERP/IS. Díky tomu vidí ve stejný moment reálné prostředí skladu a zároveň i digitální informaci, která mu sděluje přesné umístění položky/KLT ve skladu a napomáhá tak k rychlejšímu vychystání.

Jedná se kompletně o „hands-free“ technologii. To znamená, že odpadají potíže s vyplňováním papírových formulářů nebo ruční klikání na položky v mobilu, PDA či tabletu. Chytré brýle jsou ovládány pouze hlasem, v základu jsou dostupné desítky jazyků, a mohou být propojeny s externím příslušenstvím, jako jsou prstové skenery nebo snímače na zápěstí. Všechny provedené úkony mohou být navíc automaticky zaznamenávány a ukládány.

Přínosy využití chytrých brýlí:

1+

navýšení výkonu při vychystávání

Pracovníkům ve skladu s nápoji se přímo v zorném poli zobrazují vychystávané položky, jejich umístění ve skladu a množství. Kamerou umístěnou v chytrých brýlích skenují QR kódy a potvrzují.

1

zlepšení produktivity práce

Díky chytrým brýlím dosáhl logistický sklad doručovací společnosti zvýšení produktivity práce o 15 % a zkrátil dobu zaškolení nových pracovníků o 50 %.

1+

školení zaměstnance místo 3 dnů

Doba zaškolení nových skladníků byla v logistickém centru snížena ze tří dnů na 25 minut. Byla vytvořena knihovna interních videí zaměřených na skladovou problematiku, aby pomáhala pracovníkům v první linii.

1+

hands-free odbavování zakázek

Zaměstnanci skladu automotive společnosti mají díky chytrým brýlím obě ruce volné a mohou bezpečně přemisťovat velké, objemné díly určené pro montáž.

Samozřejmostí je propojení chytrých brýlí se systémem řízení skladu (WMS) a systémem plánování podnikových zdrojů (ERP). Na displeji je pak možné zrcadlit současné rozhrání WMS/ERP, popřípadě vše integrovat přímo do softwaru chytrých brýlí a z WMS/ERP zobrazovat pouze data, která jsou pro pickera důležitá.

Mnoho firem se v dnešní době také potýká s nedostatkem pracovní síly, kterou kompenzuje zahraničními pracovníky. Při zaškolování pak často vzniká jazyková bariéra, protože neovládají češtinu. I tento problém s chytrými brýlemi odpadá. Informace lze zobrazovat interaktivně a doplňovat je obrázky tak, aby byly pro operátora co nejsrozumitelnější a mohl co nejrychleji začít pracovat samostatně. Vizuálně atraktivní prostředí navíc napomáhá k lepšímu pracovnímu soustředění pickera po celou dobu směny, v porovnání například s technologií umožňující vychystávání pomocí hlasu (tzv. voice picking), kde člověk celý den poslouchá monotónní strojový hlas a musí čekat na odezvu.

Zajímáte se o využití chytrých brýlí v logistice? Rádi byste je vyzkoušeli, ale nevíte, na koho se obrátit?
AYES dokáže zajistit plnou integraci a implementaci celkového řešení. Zákazníkům pomůžeme s důkladnou vstupní analýzou, spočítáme návratnost investice do technologie a kompletně proškolíme personál.