RealWear vs. HoloLens

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. V těchto oblastech se na trhu můžeme setkat s řadou značek jako je například RealWear, Google Glass, či Microsoft Hololens. Každá technologie je odlišná a v tomto článku se zaměříme na rozdíly mezi RealWear a HoloLens.

Krátké shrnutí:

  • Chytré brýle HoloLens a RealWear HMT-1 jsou skvělými doplňkovými produkty.
  • Technologie Microsoft HoloLens je zaměřena na základní digitální školení v bezpečných prostředích odehrávajících se v reálném světě.
  • Technologie RealWear je navržena pro pracovníky v předních liniích. Jedná se o zařízení s hlasově ovládaným operačním systémem s rozpoznáváním řeči a je vhodný pro použití v nebezpečných průmyslových prostředí.

Platformy, které zajistí bezpečnost pracovníků a zvýší produktivitu pracovních procesů.

Technologie HoloLens pro “smíšenou realitu” se soustředí především na digitální stránku, až poté na vnímání reálného světa kolem sebe. Největším benefitem je promítaní realisticky vyhlížející 3D objektů, naopak nevýhodou je horší ergonomie, omezené vidění a vyšší náklady. Tyto brýle slouží pro specifické použití na krátkou dobu (například vizualizace 3D objektů v prostoru), ale nejsou vhodné pro delší nošení či do průmyslových podmínek.

Naopak zařízení RealWear je vyvinuto pro použití v průmyslových podmínkách. Klade důraz na vnímání reálného světa, až poté na digitální stránku. Chytré brýle RealWear HMT-1 se odlišují od HoloLens zejména ve způsobu ovládaní, operačním systému, konstrukci a jich uplatnění v různých segmentech průmyslu. Díky chytrým brýlím mají zaměstnanci v první linii (servisní technici, montážníci, operátoři) přístup k informacím prostřednictvím rozšířené reality bez omezení vidění okolního světa.

Rozdíly pro užívatele mezi technologiemi HoloLens a RealWear.

Zaškolování vs. praxe

Jaké jsou rozdíly mezi RealWear a HoloLens? Obecně platí, že HoloLens jsou spíše komplementární ́než konkurenční nástroj k RealWear. Obě technologie zajišťují nejbezpečnější proces zaškolování, avšak za odlišných podmínek v jiných prostředí.

Často se používají i společně v sekvenčním tréninku. Nejprve projde pracovník digitálním školení pomocí HoloLens a poté se pracovníkovi v terénu poskytuje vzdálená podpora pomocí RealWear HMT-1.

Příklad z praxe

Jak to funguje v praxi si můžeme ukázat na příkladu studenta v letovém segmentu.

Několik týdnů je letový výcvik zajištěn v simulátoru pomocí jednotlivých digitálních vstupů. Díky tomu student pochopí základní rozvržení ovládacích prvků reprezentované digitální formou. Technologie HoloLens takto poskytuje studentům kontrolované a bezpečné prostředí pro zaškolování.

Pro srovnání, technologie RealWear je lehké nositelné zařízení navržené pro nošení s průmyslovou přilbou pro pracovníky v terénu, továrně nebo skladu, aniž by bránilo vidění uživatele. Není tedy problém zařízení nosit po celou dobu pracovní směny a s ochrannými pracovními pomůckami.


V AYES známe detailně jednotlivé technologie a doporučíme Vám tu nejvhodnější pro Vaše použití. Neváhejte nás kontaktovat.