Návody na provádění úkolů

intuitivní pracovní postupy přímo před očima operátora

 • Úkony pravidelné údržby

 • Montážní postupy, instrukce

 • Kontrola kvality

 • Pravidelné inspekce

 • Trénink a zaškolování

 • Logistika a skladové hospodářství

 • Zvýšení produktivity montáže​

 • Snížení chybovosti​

 • Zvýšení kvality produktu​

 • Zjednodušení vykazování práce a její kontrola​

 • Eliminování papírové dokumentace​

 • Snadná integrace s existujícími podnikovými systémy (MES, LMS, ERP, …)

Příklady využití

TRÉNINK & ZAŠKOLOVÁNÍ

 • ​Zrychlení nástupu nových zaměstnanců​
 • Zkrácení doby proškolování​
 • Zvýšení účinnosti a kvality školení​
 • Okamžitý přístup ke zdrojům školení a instrukcím​
 • Zlepšení kontroly kvality během tréninku​
 • Neustálé zlepšování procesních kroků​ díky jednoduchým analýzám​
 • Jednoduchá administrace a škálovatelnost školících materiálů

INSPEKCE & KONTROLA KVALITY

 • Standardizování pravidelných inspekcí​
 • Optimalizace procesu a zvýšení konzistence
 • Vždy jasný záznam o provedené inspekci
 • Zajištění rychlých a přesných kontrol​
 • Úspora času u každé inspekce​
 • 100% eliminace chyb ručního zadání​
 • Eliminace papírových kontrolních seznamů
 • Zvýšení bezpečnosti​
 • Jednoznačná identifikace zařízení (QR kód, RFID, a pod.)

LOGISTIKA & SKLADOVÉ OPERACE

 • Efektivní nasměrování na konkrétní místa a akce pomocí headsetu namísto použití papírových výtisků
 • Zlepšení produktivity „pickerů“​, zvýšení výdejního výkonu​
 • Snížení chybovosti, cíl dosáhnout 100% přesnosti​
 • Zlepšení CAPEX ve srovnání s dřívější technologií skeneru​
 • Dosáhnutí „Bezpapírové digitální expedice” ​

Chytré brýle

Výběr správných chytrých brýlí záleží zejména na prostředí, použití a preferencích uživatelů.

Software

Výběr správného software záleží zejména na plánovaném využití, vybraných brýlí a současné IT infrastruktuře u zákazníka.