Posílení procesů kontroly kvality pomocí asistované reality 

Jedním z hlavních cílů kontroly kvality je zajistit konzistentní úroveň kvality výrobků a služeb. To znamená, že každý kus produktu nebo každá poskytnutá služba musí splňovat stanovené standardy a normy. Tento proces je nepřetržitý a dynamický s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně kvality a spokojenosti zákazníka. Objevují se však různá rizika a problémy, které mohou ovlivnit kvalitu a bezpečnost výrobků, zejména při přepravě produktů z výroby k zákazníkovi. V mnoha případech padá vina na dodavatele produktu s tím, že produkt byl poškozen již ve výrobě, a tak vznikají další náklady pro opětovnou výrobu a dodání nových kusů zákazníkovi. Aby se dodavatel ochránil, je nutné proces kontroly kvality zaznamenat, proto vám nabízíme řešení s využitím chytrých brýlí a asistované reality. 

Typické použití:

  • expedice – kontrola před expedicí, eliminace reklamací v rámci poškození při přepravě;
  • uvedení nových produktů na trh – nově vytvořené produkty v krátkém čase pro ověření MVP (minimum viable product), kontrola produktů po zavedení nové výrobní linky;
  • školení nových QA/QC pracovníků – důraz na preciznost a redukci lidské chybovosti během kontroly;
  • dočasné problémy s kvalitou – redukce a eliminace vadných kusů zaslaných zákazníkovi.

Zde přichází využití asistované reality (aR) s použitím různých značek chytrých brýlí, zejména RealWear, Vuzix nebo Almer, které jsou vhodné pro delší až celosměnové použití. Využít můžete také Microsoft Hololens 2 a další brýle, které nabízejí možnost smíšené reality (MR). Všechny uvedené brýle mají schopnost pořizovat fotografie prostřednictvím zabudované kamery. Tato funkce umožňuje pracovníkům rychle a snadno dokumentovat svou práci, zachycovat chyby a problémy tak, aby měli volné ruce při práci. Klíčovým procesem je sdílení médií s kolegy nebo nadřízenými a jejich dokumentace, rovněž jako sdílení médií a dokumentace přímo s koncovým zákazníkem. To vše v souladu se zachováním firemní bezpečnostní politiky a ochrany dat. Představíme vám několik konkrétních řešení využití chytrých brýlí při procesech kontroly kvality. 

1. Využití RealWear kamery s propojením OneDrive účtu

Chytré brýle RealWear disponují aplikací „Můj Fotoaparát” pro pořizování fotek a videí z integrované kamery/termokamery a aplikací „Cloud Sync” pro synchronizaci s firemním účtem Microsoft. Výhodou tohoto propojení je automatické a okamžité nahrávání pořízené fotografie/videa do úložiště OneDrive. Na úložišti OneDrive vznikne pak nová složka s názvem „RealWear Cloud Sync“ se dvěma dalšími podsložkami „Photos“ a „Videos“, do kterých se automaticky ukládají média. Název souboru každého média obsahuje informaci o jeho vytvoření ve formátu: rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda (např.: IMG20240422_140132.jpg), čímž jsou média ve složce snadno dohledatelná a rozpoznatelná. Výhodou tohoto řešení je snadné použití a rychlé nastavení, které trvá méně než 60 minut a technologie je připravená k nasazení. 

OneDrive úložiště. 

Vlevo – pohled pracovníka na hlasem ovládaný displej RealWear brýlí při focení. Vpravo – OneDrive úložiště s fotografií vyfocenou brýlemi. 

2. Využití vlastní AYES aplikace s propojením OneDrive účtu

V případě, že se jedná o proces kontroly kvality probíhající v několika přesných krocích, máte možnost dokumentovat proces prostřednictvím samostatné aplikace AYES, kterou můžete nainstalovat do chytrých brýlí. Na rozdíl od aplikace “Můj Fotoaparát”, můžete přes aplikaci AYES definovat přesné pracovní postupy a instruovat pracovníky, aby správně dokumentovali proces kontroly kvality. Zdokumentovaná média se ukládají do paměti chytrých brýlí RealWear nebo se automatizovaně nahrávají do úložiště OneDrive v případě, že je účet propojen s chytrými brýlemi. Na úložišti OneDrive vznikne následně nová složka s názvem „AYESapp“, do které se média ukládají. 

OneDrive úložiště. 

Pohled pracovníka na hlasem ovládaný displej RealWear chytrých brýlí při focení, kdy pracovník postupuje dle předem definovaných jednoduchých pracovních kroků v AYES aplikaci. 

Automatizace procesů s dokumenty ve OneDrive účtu pomocí Microsoft Power Apps 

Automatizaci ukládání dokumentů na OneDrive můžete zefektivnit využitím integrace Microsoft Power Apps. Tato platforma umožňuje ve Vaši společnosti automatizovaně provádět navazující procesy, jako jsou přesouvání uložených médií do libovolných složek napříč celým Microsoft světem (úložiště, databáze, aplikace), jejich třídění, vkládání do reportů a emailů s následným automatickým odesláním apod. Mezi hlavní výhody propojení OneDrive s Microsoft Power Apps patří lepší integrace, centrální úložiště, snadné vytváření aplikací, offline přístup a zvýšená bezpečnost. Díky tomu můžete vytvářet aplikace, které automaticky dodržují bezpečnostní nastavení a oprávnění v OneDrive, což zvyšuje ochranu vašich dat a efektivitu práce.

3. Využití aplikace Frontline

Frontline je vhodným nástrojem pro firmy, které provádí kontrolu kvality přímo během výrobního procesu. Tento proces, od samotné výroby až po expedici produktu, může být velmi komplexní a skládat se z mnoha postupů. Proto je nutné nejprve celý proces správně identifikovat a následně vytvořit jeho digitální návod v aplikaci Frontline. Pracovníci ve výrobě mohou tak sledovat pracovní pokyny z digitálního návodu na displeji chytrých brýlí, které jim pomohou správně provést požadovanou dokumentaci procesu či zaznamenání fotografií a videí pro účely kontroly kvality.

Záznam médií spolu s dokončenou pracovní aktivitou jsou automaticky ukládány do webové platformy Frontline a čekají na další proces využití. Platforma obsahuje mnoho pokročilých komponent v kooperaci s pořizováním fotek/videí. Skvělým případem je komponenta pro optické rozpoznávání znaků (OCR), která umožňuje snímat text z vyrobených produktů a automaticky jej zařazovat do správných kategorií k zákazníkovi/databázi. Text z fotky je uložen přímo ve Frontline platformě, kde se rychle dohledá nebo filtruje. I když tyhle popisované scénáře vypadají složitě, jejich nastavení je jednoduché a trvá typicky pár hodin. 

Komplexnější QA proces z Frontline aplikace, skládající se z mnoha komponent včetně pořízení dokumentace prostřednictvím fotek (červeně) a dalších komponent jako: checklisty, skenováni čárových kódu, rozpoznání textu, záznam měření, vzdálená podpora. 

Závěr

Hlavní rozdíl mezi třemi řešeními spočívá v jejich komplexnosti. První řešení vyžaduje pouze úložiště OneDrive a vhodné chytré brýle, případně lze doplnit další automatizaci skrze Microsoft Power Apps.

V druhém případě můžete využít samostatnou aplikaci prostřednictvím vhodných brýlí, která uživatele naviguje, jakým způsobem má výrobek zdokumentovat s následným automatickým nahráváním fotografií na OneDrive.

Třetí možnost řeší již komplexnější případy užití, na které je zapotřebí širší workflow řešených procesů.

V AYES chápeme, že pracovní dobu je třeba neustále zefektivňovat a dbát na ochranu podniku při řešení vzniklých sporů. Rádi vám poradíme s analýzou a definováním nových fundamentů, s následným výběrem správných chytrých brýlí a software. Poradíme a provedeme vás postupy nastavení procesů tak, aby splňovaly firemní bezpečnostní politiku a ochranu dat.

CUSTOMER STORY 1: největší výrobce ocele.

Řešený use case: kontrola správného naložení materiálu na kamion při expedici.

Původní proces: manuální pořizování fotografií a videí pracovníkem pomocí telefonu a digitální kamery, s následným manuálním transferem dat do PC a jejich řazením do složek.

Vzniklé problémy: nekvalitní a nekonzistentní data, náročnost dohledání při častých reklamacích.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rychlý proces nasnímaní a vyfocení dat s brýlemi, s automatickým přenosem fotografií/videí ke konkrétní objednávce. Taky za pomoci OCR dochází k uložení dat a okamžité dohledatelnosti rychlým filtrováním dat.

CUSTOMER STORY 2: výrobce plastových komponentů do automotive průmyslu.

Řešený use case: kontrola kvality vyrobených kusů, s následným naložením a expedicí zákazníkovi.

Původní proces: okem prováděné manuální kontroly pracovníky bez pořízení záznamu a dokumentace.

Vzniklé problémy: časté reklamace od zákazníků – dodání poškozených kusů, náročná dohledatelnost z QC procesu, limitovaná dokumentace.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rychlý proces nasnímaní a vyfocení dat s brýlemi, s automatickým ukládáním foto/video ve Frontline aplikaci ke konkrétní objednávce. Záznamy fotek/videí slouží i jako dokumentace QC procesů a jako důkaz, že zkontrolované kusy z výroby byly naloženy a expedovány v pořádku.

CUSTOMER STORY 3: dodavatel kompozitních součástí do automotive průmyslu.

Řešený use case: evidence prototypových dílů pro konečného zákazníka (automotive OEM), kdy je nutno zaznamenat fotografie a videa ke každému kusu.

Původní proces: manuální pořizování fotografií pracovníkem pomocí telefonu.

Vzniklé problémy: zdlouhavá manuální práce s telefonem a transferem fotografií do PC.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rychlý proces nasnímaní a vyfocení dat s chytrými brýlemi, s automatickým ukládáním fotografií/videí na OneDrive úložiště a jejich přirazení ke konkrétnímu kusu.

Zefektivněte pracovní postupy

Chytré brýle zobrazují přesné informace přímo před očima a vedou pracovníka krok za krokem složitými pracovními postupy nebo kontrolami. Přečtete si více o výhodách digitálních pracovních postupů.