Revoluce technologií v logistice

V dynamickém světě logistiky, kde se efektivita a rychlost stávají nezbytnými pro úspěch, se manuální vychystávání zboží dočkalo technologické transformace. Tradiční metody založené na používání mobilních terminálů, postupně ustupují inovativním řešením, jako jsou voice picking, pick by light a pick by vision. Tyto technologie přinášejí nejen větší efektivitu a přesnost, ale také revoluci v způsobu, jakým skladové operace probíhají.

Mobilní terminály, jako zastaralý standard?

Mobilní terminály dlouhá léta slouží jako spolehlivý nástroj pro skladníky, umožňují jim snadný přístup k důležitým informacím o zboží. Přestože tato technologie poskytuje základní funkcionality, nedošlo za poslední dekádu k žádným signifikantním inovacím. Pro nové pracovníky představují značné nevýhody (složitější proces onboardingu; neumožňují volné ruce pro práci), které brzdí možný nárůst efektivity.

Voice picking – hlasem k efektivitě

Voice picking představuje technologii, která umožňuje skladníkům přijímat hlasové pokyny, což uvolní obě ruce pro práci. Ačkoli tento způsob zvyšuje flexibilitu a umožňuje pracovat efektivněji, má také své nevýhody. Neustálá potřeba naslouchat hlasovým pokynům automatu a případná zmatení při výběru z více produktů na jednom místě mohou vést k prodlevám, protože pracovník musí vyčkat na zopakování zprávy nebo na konkrétnější zprávu o daném produktu.

Pick by light – vizuální signalizace

Systém pick by light využívá vizuální signalizaci k usnadnění práce skladníků. Jeho jednoduchost a intuitivnost mohou znamenat výrazné zlepšení efektivity, je však potřeba správně zhodnotit danou aplikaci. Závislost na externím dodavateli pro údržbu a aktualizace softwaru a hardwaru mohou představovat dlouhodobě vyšší náklady.

Budoucnost skladování v podobě pick by vision

Technologie pick by vision využívá chytré brýle pro zobrazení informací přímo před oči skladníků, představuje průlom v oblasti manuálního vychystávání. Nabízí nejen rychlost a přesnost, ale také personalizaci a multilingvální podporu. Díky této technologii mají skladníci obě ruce volné pro práci a zároveň možnost snadno doplnit informaci o obrázek produktu. Výhodou je, že picker na nic nečeká, ale pouze očima postupně následuje informace, které jej navádějí. Integrace s dalšími technologiemi, jako jsou zápěstní snímače, dokáže ještě více urychlit a zefektivnit celý proces.

Inovativní řešení v logistice

Integrace inovativních řešení, jako jsou voice picking, pick by light a pick by vision, do každodenních skladových operací představuje revoluční změnu.

Tyto technologie nabízejí nejen zlepšení v rychlosti a přesnosti, ale také poskytují cenné příležitosti pro zvýšení bezpečnosti pracovníků, zlepšení pracovního prostředí a snížení chybovosti. Výzvou však zůstává nejenom výběr správné technologie pro konkrétní aplikaci, ale i schopnost adaptace na rychle se měnící tržní podmínky a technologické inovace.

V konečném důsledku je nezbytné, aby se podniky zaměřily na strategické plánování a pečlivé hodnocení potenciálních řešení pro plné využití výhod, které tyto technologie přinášejí. Přechod k moderním metodám manuálního vychystávání tak není jen otázkou technologického pokroku, ale i vize, odvahy a snahy o neustálé zlepšování v dynamickém a konkurenčním světě logistiky.

Vision picking v logistice

Vychystejte objednávky a usnadněte proces vyhledávání skladových položek