Clinical Research Center

Rok realizace: 2021

Odvětví: Medicínský průmysl

Země realizace: Slovenská republika

Web zákazníka: ClinicalResearchCenter.com

Hlavní přínosy:

Efektivní komunikace a okamžitý přístup k informacím
Vzdálená kontrola klinického hodnocení
Zvýšení transparentnosti a produktivity
Snadná integrace do stávajícího systému

Urychlení práce koordinátorů klinických studií

V centru klinického výzkumu, Clinical Research Center s.r.o., jsme díky chytrým brýlím zefektivnili a zrychlili práci koordinátorů klinických studií i celého týmu.

Clinical Research Center s.r.o. (CRC) je centrem klinického výzkumu. Od roku 2016 České republice a na Slovensku vytvořilo síť více než 100 lékařských center z různých oborů pro kvalitní zpracování a provedení klinických studií. Je první Site Management Organization v tomto regionu.

CRC také disponuje a rozvíjí tým kvalifikovaných studijních koordinátorů, kteří svými službami a znalostmi zvyšují efektivitu práce lékařů i komfort pacientů pří výkonu klinických studií.

Řešení problému pomocí chytrých brýlí

Cílem projektu bylo zabezpečit vzdálený video přenos v reálném čase a propojit lékaře z centra (CRC) se sponzorem a zadavatelem klinické studie. Požadavkem bylo, aby brýle nejen neomezovaly pohyb koordinátora, ale také aby podporovaly software, který bude používán týmem zadavatele klinické studie i lékařskými centry pro přenos záznamů a dat, a který je kompatibilní s CRF21.

RealWear HMT-1 se software Microsoft Teams tyto podmínky splňují a umožňují vzdálenou účast na vybraných návštěvách klinické studie jak týmu zadavatelů studie, tak i lékařům sítě CRC a přiděleným koordinátorům při naplnění požadavků kvality a bezpečnosti.

Vzdálené připojení Smart brýlí RealWear HMT-1 na hlavě koordinátora klinických studií v ordinaci lékaře v průběhu přípravy a při vybraných návštěvách klinického hodnocení pomáhá zúčastněným stranám nejen ušetřit zdroje, ale také zvýšit transparentnost a produktivitu celého týmu. Omezení cestování přispívá ke snížení emisí CO2.

“Děkujeme společnosti AYES za podporu při vývoji konceptu využití chytrých brýlí pro CRC.“

Ing. Radek Špatenka Ph.D.
QMS & IT Solutions
Clinical Research Center