LASCAM systems

Rok realizácie: 2020

Odvetvie: Laserové riešenia pre priemysel a vedu

Krajina realizácie: Česká republika

Web zákazníka: lascam.cz

Hlavné prínosy:

Zvýšenie efektívnosti servisného tímu a servisných služieb
Zvýšená spokojnosť zákazníkov
Zrýchlenie prenosu znalostí v rámci tímu a školenia juniorských technikov
Rýchlejšia diagnostika a odstránenie problémov

Vďaka vzdialenej spolupráci sa efektivita servisného tímu LASCAM zvýšila o 40 %

Zvyšujúca sa zložitosť zariadení a procesov si vyžaduje vysoko špecializovanú pracovnú silu a neustálu spoluprácu medzi predajcami a zákazníkmi pri údržbe a optimalizácii zariadení v teréne. Preto sa spoločnosť LASCAM snaží prinášať spôsoby, ako zefektívniť svoje servisné činnosti a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.
Smart okuliare s rozšírenou realitou umožňujú servisným technikom spolupracovať v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Výsledkom je zvýšenie efektivity servisného tímu až o 40 %. Zároveň to zákazníkom prináša nielen zníženie servisných nákladov, ale aj rýchlejšiu diagnostiku problémov a skrátenie času ich riešenia.

Prínosy pre LASCAM systems:

Zvýšenie efektívnosti servisného tímu a servisných služieb
Zlepšenie komunikácie s partnermi
Zvýšenie spokojnosti zákazníkov
Zrýchlenie identifikácie a riešení problémov
Okamžitá návratnosť investície
Videozáznam servisného zásahu
Okamžité zdieľanie servisných postupov medzi tímami v reálnom čase
Skúsenosti servisného tímu s novou technológiou
Zrýchlenie prenosu znalostí v rámci tímu a školenie juniorských technikov

Prínosy pre zákazníkov:

Zníženie nákladov vďaka kratšiemu času riešenia problémov a menšiemu počtu cestujúcich technikov
Videozáznam servisného zásahu
Skrátenie času odozvy externého servisného tímu a prestojov vo výrobe
Rýchlejšia diagnostika a odstránenie problémov
Kontrola kvality
Zvýšenie First-time-fix-rate